Regulamin 10K RUN SERIES | Elemental Triathlon Series

Regulamin 10K RUN SERIES

10K RUN SERIES BIAŁYSTOK 2018
DYSTANS BIEGU GŁÓWNEGO 10 KM
Białystok, 19.08.2018 r.

  1. Urząd Miasta Białystok
  2. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
  3. LABOSPORT Polska sp. z o.o.
  1. Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu.
  2. Promocja Białegostoku w kraju i na świecie.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Białegostoku i okolic.
  1. Start 10K Run Series rozpocznie się 19.08.2018 r. (niedziela), godz. 08:00.
  2. Start i meta: Białystok, ul. Plażowa.
 • Sobota, 18.08.2018
  16:00 – 19:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – triathlon, 10K Run Series oraz Elemental Kids, Turniej Nadziei Olimpijskich
  16:00 – 19:00 EXPO oraz inne atrakcje

  Niedziela, 19.08.2018
  07:00 – 7:30 wydawanie pakietów startowych 10K Run Series
  07:00 – 09:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – triathlon, Elemental Kids oraz Turniej Nadziei Olimpijskich
  07:00 – 18:00 EXPO oraz inne atrakcje
  07:00 – 9:00 wprowadzanie rowerów do strefy zmian
  08:00 start zawodów 10K Run Series Białystok
  8:45 oficjalne otwarcie Elemental Tri Series (okolice biura zawodów)
  09:00 start kategorii wiekowej 1-3 lat – bieg na 200 m
  09:05 start kategorii wiekowej 4-5 lat – bieg na 200 m
  09:10 start kategorii wiekowej 6-7 lat – bieg na 200 m
  09:15 start kategorii wiekowej 8-11 lat – bieg na 500 m
  09:20 start kategorii wiekowej 12-15 lat – bieg na 1 km
  9:20 odprawa techniczna dystans supersprint
  9:30 start dystans supersprint (NADZIEJE OLIMPIJSKIE – mężczyźni)
  9:35 start dystans supersprint (NADZIEJE OLIMPIJSKIE – kobiety)

  9:40 start dystans supersprint (Age Group)
  9:40 ceremonia wręczania nagród dla dzieci oraz biegu na 10 km
  10:30 odprawa techniczna dystans sprint (okolice startu)
  10:40 start dystans sprint (NADZIEJE OLIMPIJSKIE – mężczyźni)
  10:45 start dystans sprint (NADZIEJE OLIMPIJSKIE – kobiety)
  11:40 start dystans sprint (Puchar Polski i Age Group)
  12:40 odprawa techniczna dystans olimpijski (okolice startu)
  12:50 start dystans olimpijski – wszystkie kategorie wiekowe
  13:30 ceremonia wręczenia nagród dla dystansu sprinterskiego i supersprinterskiego
  14:50 – 17:00 wydawanie rowerów ze strefy zmian
  16:20 ceremonia wręczania nagród dla dystansu olimpijskiego
  16:50 zamknięcie trasy

  Program może ulec zmianie!

  1. 10K Run Series Białystok rozegrany zostanie na dystansie 10 km (1 pętla).
  2. Trasa atestowana przez PZLA
  3. Limit czasu ukończenia zawodów – 1 godzina i 30 minut.
  1. Biuro zawodów będzie mieściło się tuż obok Zalewu Dojlidy w okolicy strefy zmian przy ul. Plażowej.
  2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu 18.08.2018 r. w godzinach 16:00–19:00 oraz w dniu zawodów 19.08.2018 r. w godzinach 7:00–7:30.
  3. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w biurze zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy. Można upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego, ale zostanie on wydany bez chipa. Po chip zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość nawet bezpośrednio przed startem.
  4. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane w innym terminie oraz nie będą rozsyłane w późniejszym czasie.
  1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda pitna.
  1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicy startu i mety.
  1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
  1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 16 warunek ukończenia 16 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 16 (16-19 lat)
   K 20 (20-25 lat)
   K 25 (25-29 lat)
   K 30 (30-34 lat)
   K 35 (35-39 lat)
   K 40 (40-44 lat)
   K 45 (45-49 lat)
   K 50 (50-54 lat)
   K 55 (55-59 lat)
   K 60 (60-64 lat)
   K 65 (65-69 lat)
   K 70+ (70 lat i więcej)
  1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 16 warunek ukończenia 16 lat w dniu startu)
   M (generalna kobiet)
   M 16 (16-19 lat)
   M 20 (20-24 lat)
   M 25 (25-29 lat)
   M 30 (30-34 lat)
   M 35 (35-39 lat)
   M 40 (40-44 lat)
   M 45 (45-49 lat)
   M 50 (50-54 lat)
   M 55 (55-59 lat)
   M 60 (60-64 lat)
   M 65 (65-69 lat)
   M 70+ (70 lat i więcej)
  1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki.
  2. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
  3. Każdy zawodnik, który ukończy 10K Run Series Białystok otrzyma okolicznościowy medal.
  1. W zawodach 10K Run Series na dystansie 10 km mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu mają ukończone 16 lat i starsi oraz przedstawią swój dokument tożsamości ze zdjęciem i podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia. Ponadto osoby niepełnoletnie mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach 10K Run Series Białystok 2018.

  ZGODA RODZICÓW – pobierz TUTAJ

  1. Kartę zawodnika będzie można pobrać 5 dni przed zawodami logując się na swoje konto w systemie zapisów na startlist.pl.
  2. W zawodach 10K Run Series Białystok nie będą wymagane licencje PZLA.
  1. Zgłoszenia 10K Run Series Białystok będą przyjmowane za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.triathlonseries.pl. Wchodząc na stronę imprezy www.triathlonseries.pl i klikając w menu BIAŁYSTOK -> ZAPISZ SIĘ, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.startlist.pl.
  2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.startlist.pl.
  3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
  4. Podczas rejestracji przez formularz zgłoszeniowy zawodnik ma możliwość zakupu koszulki w cenie 20 PLN zaznaczając opcję „Okolicznościowa koszulka techniczna”. Zawodnik ma również możliwość wyboru rozmiaru koszulki. Organizator gwarantuje zadeklarowany rozmiar tylko do 07.08.2018.
  5. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
  6. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy. Organizator nie informuje oddzielnym mailem o nadaniu numeru startowego.
  7. Obowiązuje limit uczestników 300 osób w biegu na 10 km. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitów startujących.
  8. W przypadku osiągnięcia limitu 300 uczestników w biegu na dystansie 10 km każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
  9. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie, gdy zwolni się na niej miejsce, o czym zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej i uiszczenia jej w ciągu trzech dni od daty wysłania informacji o zwolnionym miejscu. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
  10. Zgłoszenia przez Internet przyjmowane będą do dnia 19.08.2018 do godziny 8:30. Zgłoszenia będą przyjmowane także w biurze zawodów (w godzinach pracy biura podanych w punkcie VI.2.), jeśli pozostaną wolne miejsca.
  1. W biegu 10K Run Series Białystok obowiązują opłaty w wysokości:
   40,00 PLN płatne do 07.08.2018 – pakiet startowy bez koszulki technicznej
   60,00 PLN płatne do 07.08.2018 – pakiet startowy + koszulka techniczna
   80,00 PLN płatne do 19.08.2018 do godz. 8:30 – pakiet bez koszulki technicznej
  1. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
  2. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  3. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayU lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:
   LABOSPORT Polska sp. z o.o.
   Browarna 86-87
   82-300 Elbląg
   PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310
   BIC/SWIFT: BPKOPLPW
  1. W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa 10K Run Series Białystok 2018″.
  2. Przy płatności on-line przez system PayU doliczona zostanie prowizja w wysokości 2,5% wartości transakcji. W przypadku wykonania przelewu tradycyjnego, czyli z pominięciem systemu transakcyjnego PayU, prowizja nie zostanie naliczona.
  3. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
  4. W przypadku, gdy lista startowa nie jest jeszcze wypełniona i nie ma listy rezerwowej, to organizator może zezwolić na przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów i dokonania opłaty manipulacyjnej za przepisanie pakietu w wysokości 10 PLN oraz dopłaceniu różnicy do obowiązującej opłaty startowej. Zmianę taką można dokonać do dnia 05.08.2018. Rozliczenie wpłaty osoby rezygnującej dokonują osoby zainteresowane między sobą.
  5. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie (prośba mailowa przez formularz kontaktowy na stronie zawodów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tzn. dla firm do dnia 15-ego kolejnego miesiąca od sprzedaży usług, natomiast dla osób fizycznych w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż usług. Wpisanie danych do faktury na koncie zawodnika, nie jest równoznaczne z prośbą o nią.
  6. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
  7. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy 10K Run Series Białystok.
  8. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
  1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.triathlonseries.pl.
  1. Dane osobowe uczestników 10K Run Series Białystok będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
  2. Dane osobowe uczestników 10K Run Series Białystok będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w 10K Run Series Białystok obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w 10K Run Series Białystok. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
  6. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z 10K Run Series Białystok należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail biuro@startlist.pl, z tematem maila „10K Run Series Białystok – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące 10K Run Series Białystok Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących 10K Run Series Białystok będzie ostateczna.
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 19.08.2018 r. o godz. 7:30.
  2. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy i agrafki, zwrotny chip do pomiaru czasu, profesjonalny pomiar czasu, profesjonalne zabezpieczenie medyczne, zabezpieczoną i atestowaną trasę zawodów, punkty wodopojowe na trasie i na mecie zawodów, medal ukończenia zawodów. Zawodnicy mają możliwość zamówienia podczas zapisów okolicznościowej koszulki technicznej, której koszt to 20 PLN. Organizator gwarantuje pełny pakiet startowy tylko w przypadku zapisów dokonanych nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem imprezy.
  3. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  5. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Zawodnik może upoważnić inną osobę do ich odbioru. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.
  6. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  7. Organizator nie zapewnia noclegów oraz pryszniców dla zawodników.
  8. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  9. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę zawodów.
  10. W szczególności zabrania się poruszania po trasie zawodów na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem.
  11. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych (takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp.) lub wystąpienia innych czynników mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo zawodników, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  12. Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych i ponoszą związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 17. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

//
Polityka Prywatności
(c) 2016-2018 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl