Regulamin | Elemental Triathlon Series

Regulamin Elemental Tri Series Białystok

ELEMENTAL TRI SERIES BIAŁYSTOK 2018
NADZIEJE OLIMPIJSKIE W TRIATHLONIE BIAŁYSTOK 2018

DYSTANS OLIMPIJSKI BEZ DRAFTINGU (1,5-40-10)
DYSTANS SPRINTERSKI Z DRAFTINGIEM (0,75-20-5)
DYSTANS SUPERSPRINTERSKI Z DRAFTINGIEM (0,4-10-2,5)
BIAŁYSTOK, 19.08.2018

  1. Urząd Miasta Białystok
  2. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
  3. LABOSPORT Polska sp. z o.o.
  1. Upowszechnienie triathlonu, jako wszechstronnej formy ruchu.
  2. Promocja Białegostoku w kraju i na świecie.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Białegostoku i okolic.
  1. ELEMENTAL Tri Series Białystok odbędzie się w dniu 19.08.2018 r. (niedziela).
  2. Start, meta i strefa zmian znajdować się będą tuż obok Zalewu Dojlidy przy ul. Plażowej.
 • Sobota, 18.08.2018
  16:00 – 19:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – triathlon, 10K Run Series oraz Elemental Kids, Turniej Nadziei Olimpijskich
  16:00 – 19:00 EXPO oraz inne atrakcje

  Niedziela, 19.08.2018
  07:00 – 7:30 wydawanie pakietów startowych 10K Run Series
  07:00 – 09:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – triathlon, Elemental Kids oraz Turniej Nadziei Olimpijskich
  07:00 – 18:00 EXPO oraz inne atrakcje
  07:00 – 9:00 wprowadzanie rowerów do strefy zmian
  08:00 start zawodów 10K Run Series Białystok
  8:45 oficjalne otwarcie Elemental Tri Series (okolice biura zawodów)
  09:00 start kategorii wiekowej 1-3 lat – bieg na 200 m
  09:05 start kategorii wiekowej 4-5 lat – bieg na 200 m
  09:10 start kategorii wiekowej 6-7 lat – bieg na 200 m
  09:15 start kategorii wiekowej 8-11 lat – bieg na 500 m
  09:20 start kategorii wiekowej 12-15 lat – bieg na 1 km
  9:20 odprawa techniczna dystans supersprint
  9:30 start dystans supersprint (NADZIEJE OLIMPIJSKIE – mężczyźni)
  9:35 start dystans supersprint (NADZIEJE OLIMPIJSKIE – kobiety)

  9:40 start dystans supersprint (Age Group)
  9:40 ceremonia wręczania nagród dla dzieci oraz biegu na 10 km
  10:30 odprawa techniczna dystans sprint (okolice startu)
  10:40 start dystans sprint (NADZIEJE OLIMPIJSKIE – mężczyźni)
  10:45 start dystans sprint (NADZIEJE OLIMPIJSKIE – kobiety)
  11:40 start dystans sprint (Puchar Polski i Age Group)
  12:40 odprawa techniczna dystans olimpijski (okolice startu)
  12:50 start dystans olimpijski – wszystkie kategorie wiekowe
  13:30 ceremonia wręczenia nagród dla dystansu sprinterskiego i supersprinterskiego
  14:50 – 17:00 wydawanie rowerów ze strefy zmian
  16:20 ceremonia wręczania nagród dla dystansu olimpijskiego
  16:50 zamknięcie trasy

  Program może ulec zmianie!

  1. ELEMENTAL Tri Series Białystok rozegrany zostanie na dystansie olimpijskim bez draftingu (1,5-40-10), sprinterskim z draftingiem (0,75-20-5), supersprinterskim z draftingiem (0,4-10-2,5).
  2. Pływanie na dystansie 1,5 km (2 pętla), 0,75 km (1 pętla), 0,4 km (1 pętla). Spodziewana temperatura wody ok. 20°C. Głębokość jeziora do 4 m. Start z brzegu. Pomiar trasy GPS. 
  3. Rower na dystansie 40 km bez draftingu (4 pętle), 20 km z draftingiem (2 pętle), 10 km z draftingiem (1 pętla). Trasa lekko pofałdowana. Pomiar trasy GPS. Oznaczenia długości trasy co 5 km. Kask obowiązkowy na całej trasie kolarskiej. Ruch drogowy będzie całkowicie zamknięty. Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się po trasie zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Na dystansie olimpijskim dozwolone są rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe, a na dystansie sprinterskim i supersprinterskim jest to zabronione.
  4. Bieg na dystansie 10 km (4 pętle), 5 km (2 pętle), 2,5 km (1 pętla). Pomiar trasy GPS. Ruch na trasie biegowej prawostronny.
  5. Limit czasu ukończenia zawodów – 4 godziny na dystansie olimpijskim, 2 godziny na dystansie sprinterskim, 1 godzina na dystansie supersprinterskim.
  1. Biuro zawodów będzie mieściło się tuż obok Zalewu w okolicy strefy zmian przy ul. Plażowej.
  2. Biuro zawodów będzie czynne w sobotę 18.08.2018 r. w godzinach 16:00–19:00 oraz w dniu zawodów 19.08.2018 r. w godzinach 07:00–09:00.
  3. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w biurze zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy. Można upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego, ale zostanie on wydany bez chipa. Po chip zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość nawet bezpośrednio przed startem.
  4. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane w innym terminie oraz nie będą rozsyłane w późniejszym czasie.
  1. W ramach Elemental Tri Series Białystok będę również rozegrane sztafety triathlonowe na dystansie olimpijskim. W wyścigu sztafetowym mogą wziąć udział 3-osobowe zespoły. W wyścigu sztafet nie ma podziału na płeć i kategorie wiekowe.
  2. Każdy uczestnik sztafety startuje w jednej z konkurencji według następującej kolejności: pływanie (1,5 km), kolarstwo (40 km), bieganie (10 km).
  3. Start kolejnego zawodnika sztafety odbywa się przy swoim stanowisku rowerowym w strefie zmian z chwilą zakończenia wcześniejszej konkurencji przez poprzedniego uczestnika i przekazania następnemu zawodnikowi sztafety w strefie zmian chipa do pomiaru czasu/numeru startowego (po pływaniu zawodnik przekazuje chip zawodnikowi startującemu w etapie rowerowym/po etapie rowerowym zawodnik przekazuje chip i numer startowy osobie biorącej udział w etapie biegowym).
  4. W sztafecie mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat.
  5. Sztafetę zgłasza kapitan, który reprezentuje drużynę, a przy zgłoszeniu zaznacza opcję „Klasyfikacja sztafet” i wpisuje pozostałych uczestników sztafety.
  6. Jeden uczestnik sztafety może pokonać jeden odcinek (pływanie lub rower lub bieg).
  7. W skład sztafety mogą wejść kobiety i/lub mężczyźni. Dopuszczone będę sztafety mieszane.
  8. Koszt udziału w sztafecie to aktualna cena za udział w zawodach na dystansie olimpijskim + 120 PLN.
  9. Pakiet startowy dla sztafet, to podstawowy pakiet dla zawodnika ze startu indywidualnego oraz 2 dodatkowe czepki dla członków sztafet oraz 2 dodatkowe medale na mecie.
  1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana.
  1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.
  1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
  1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie olimpijskim (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-24 lat)
   K 25 (25-29 lat)
   K 30 (30-34 lat)
   K 35 (35-39 lat)
   K 40 (40-44 lat)
   K 45 (45-49 lat)
   K 50 (50-54 lat)
   K 55 (55-59 lat)
   K 60 (60-64 lat)
   K 65 (65-69 lat)
   K 70+ (70 lat i więcej)
  2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie olimpijskim (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-24 lat)
   M 25 (25-29 lat)
   M 30 (30-34 lat)
   M 35 (35-39 lat)
   M 40 (40-44 lat)
   M 45 (45-49 lat)
   M 50 (50-54 lat)
   M 55 (55-59 lat)
   M 60 (60-64 lat)
   M 65 (65-69 lat)
   M 70 (70 i więcej)
  3. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie sprinterskim (decyduje rok urodzenia)
   K (generalna kobiet) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski
   K 16 (juniorki młodsze 16-17 lat)
   K 18 (juniorki 18-19 lat)
   K 20 (młodzieżówki 20-23 lat) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski
  4. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie sprinterskim (decyduje rok urodzenia) w ramach Turnieju Nadziei Olimpijskich
   K 16 (juniorki młodsze 16-17 lat)
   K 18 (juniorki 18-19 lat)
  5. Klasyfikacje i kategorie wiekowe drużyn na dystansie sprinterskim w ramach Turnieju Nadziei Olimpijskich (drużyna składa się od 3 do 4 zawodników, których zgłasza związek sportowy, natomiast do wyniku końcowego liczy się suma 3 najlepszych czasów spośród zawodników danej drużyny)
   K 16 (juniorki młodsze 16-17 lat)
   K 18 (juniorki 18-19 lat)
  6. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie sprinterskim (decyduje rok urodzenia)
   M (generalna mężczyzn) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski
   M 16 (juniorzy młodsi 16-17 lat)
   M 18 (juniorzy 18-19 lat)
   M 20 (młodzieżowcy 20-23 lat) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski
  7. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie sprinterskim (decyduje rok urodzenia) w ramach Turnieju Nadziei Olimpijskich
   M 16 (juniorzy młodsi 16-17 lat)
   M 18 (juniorzy 18-19 lat)
  8. Klasyfikacje i kategorie wiekowe drużyn na dystansie sprinterskim w ramach Turnieju Nadziei Olimpijskich (drużyna składa się od 3 do 4 zawodników, których zgłasza związek sportowy, natomiast do wyniku końcowego liczy się suma 3 najlepszych czasów spośród zawodników danej drużyny)
   M 16 (juniorzy młodsi 16-17 lat)
   M 18 (juniorzy 18-19 lat)
  9. Klasyfikacje i kategorie wiekowe dziewcząt i kobiet na dystansie supersprinterskim (decyduje rok urodzenia)
   K 14 (młodziczki 14-15 lat)
   K 16 (16 lat i więcej)
   KMB Mistrzyni Białegostoku (14 lat i więcej) – tylko mieszkańcy Białegostoku, którzy przy zgłoszeniu wpiszą „Białystok” w polu „miasto”
  10. Klasyfikacje i kategorie wiekowe dziewcząt i kobiet na dystansie supersprinterskim (decyduje rok urodzenia) w ramach Turnieju Nadziei Olimpijskich
   K 14 (młodziczki 14-15 lat)
  11. Klasyfikacje i kategorie wiekowe drużyn na dystansie supersprinterskim w ramach Turnieju Nadziei Olimpijskich (drużyna składa się od 3 do 4 zawodników, których zgłasza związek sportowy, natomiast do wyniku końcowego liczy się suma 3 najlepszych czasów spośród zawodników danej drużyny)
   K 14 (młodziczki 14-15 lat)
  12. Klasyfikacje i kategorie wiekowe chłopców i mężczyzn na dystansie supersprinterskim (decyduje rok urodzenia)
   M 14 (młodzicy 14-15 lat)
   M 16 (16 lat i więcej)
   MMB Mistrz Białegostoku (14 lat i więcej) – tylko mieszkańcy Białegostoku, którzy przy zgłoszeniu wpiszą „Białystok” w polu „miasto”
  13. Klasyfikacje i kategorie wiekowe chłopców i mężczyzn na dystansie supersprinterskim (decyduje rok urodzenia) w ramach Turnieju Nadziei Olimpijskich
   M 14 (młodzicy 14-15 lat)
  14. Klasyfikacje i kategorie wiekowe drużyn na dystansie supersprinterskim w ramach Turnieju Nadziei Olimpijskich (drużyna składa się od 3 do 4 zawodników, których zgłasza związek sportowy, natomiast do wyniku końcowego liczy się suma 3 najlepszych czasów spośród zawodników danej drużyny)
   M 14 (młodzicy 14-15 lat)
  15. Klasyfikacje i kategorie wiekowe sztafet na dystansie olimpijskim
   MSZ (klasyfikacja generalna sztafet)
  1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki.
  2. Trzy najlepsze sztafety w rywalizacji zespołów trzyosobowych otrzymają pamiątkowe statuetki.
  3. Trzech pierwszych zawodników i trzy pierwsze zawodniczki w klasyfikacji generalnej na dystansie sprinterskim otrzymują nagrody pieniężne.
  4. Od nagród pieniężnych zostanie potrącony obowiązujący podatek.
  5. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
  6. Każdy zawodnik, który ukończy ELEMENTAL Tri Series Białystok otrzyma okolicznościowy medal.
 • W sezonie 2018 wszystkie imprezy z cyklu Elemental Tri Series wchodzą w skład Pucharu Polski w Triathlonie, który łącznie składa się z sześciu imprez w kategoriach U-23, Junior, Junior Młodszy, Młodzik oraz z siedmiu imprez w kategorii Elita. W związku z tym na tych dystansach prowadzona będzie klasyfikacja generalna Pucharu Polski, a nie samego cyklu Elemental Tri Series.

  1. W zawodach ELEMENTAL Tri Series na dystansie olimpijskim mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia.
  2. W zawodach ELEMENTAL Tri Series na dystansie sprinterskim mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu, mają rocznikowo 16 lat i starsi oraz przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem i podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia. Ponadto osoby niepełnoletnie mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Elemental Tri Series Białystok 2018.
  3. W zawodach ELEMENTAL Tri Series na dystansie supersprinterskim mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu, mają rocznikowo 14 lat i starsi oraz przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem i podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia. Ponadto osoby niepełnoletnie mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Elemental Tri Series Białystok 2018.

  ZGODA RODZICÓW – pobierz TUTAJ

  1. Kartę zawodnika będzie można pobrać 5 dni przed zawodami logując się na swoje konto w systemie zapisów na startlist.pl.
  2. Wszystkich zawodników, poza zawodnikami startującymi w sztafetach, obowiązują aktualne licencje Polskiego Związku Triathlonu. Licencja może być roczna lub jednorazowa.
  1. Zgłoszenia do ELEMENTAL Tri Series Białystok będą przyjmowane za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.triathlonseries.pl. Wchodząc na stronę imprezy www.triathlonseries.pl i klikając w menu BIAŁYSTOK -> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.startlist.pl.
  2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.startlist.pl
  3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
  4. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
  5. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy. Organizator nie informuje oddzielnym mailem o nadaniu numeru startowego.
  6. Obowiązuje limit uczestników 400 osób na dystans olimpijskim, 300 osób na dystans sprinterskim i 100 osób na dystansie supersprinterskim (limity mogą ulec zmianie).
  7. W przypadku osiągnięcia limitu 400 uczestników na dystansie olimpijskim, 300 uczestników na dystansie sprinterskim, 100 uczestników na dystansie supersprinterskim każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
  8. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie, gdy zwolni się na niej miejsce, o czym zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej i uiszczenia jej w ciągu trzech dni od daty wysłania informacji o zwolnionym miejscu. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
  9. Zgłoszenia przez internet przyjmowane będą do dnia 19.08.2018 do godziny 09:00, Zgłoszenia będą przyjmowane także w biurze zawodów (w godzinach pracy biura podanych w punkcie VI.2.), jeśli pozostaną wolne miejsca.
  10. Zawodnik ma prawo zmienić dystans w ramach imprezy Elemental Tri Series Białystok do dnia 05.08.2018, a także ma prawo przenieść opłatę startową z Elemental Tri Series Białystok na inną imprezę z cyklu do dnia 05.08.2018. W przypadku zmiany przez zawodnika dystansu dłuższego na krótszy zawodnik może wykonać taką zmianę nieodpłatnie. Różnicy w wysokości opłat startowych organizator nie zwraca. W przypadku zmiany dystansu z krótszego na dłuższy zawodnik winien dopłacić różnicę wynikającą z wniesionej opłaty, do aktualnej opłaty startowej dystansu dłuższego. W celu zlecenia zamiany dystansów wystarczy wysyłać prośbę przez formularz kontaktowy, który dostępny jest na stronie zawodów. Zamiana jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy lista startowa na dany dystans nie została jeszcze wypełniona.
  11. W przypadku zgłoszeń sztafet, zgłoszenia powinien dokonać kapitan, który reprezentuje drużynę, a przy zgłoszeniu wpisuje pozostałych członków sztafety.
  1. W zawodach ELEMENTAL Tri Series Białystok na dystansie olimpijskim obowiązują opłaty w wysokości:
   180,00 PLN płatne do 31.03.2018
   210,00 PLN płatne do 07.08.2018
   240,00 PLN płatne do 19.08.2018
  1. W zawodach ELEMENTAL Tri Series Białystok na dystansie sprinterskim obowiązują opłaty w wysokości:
   100,00 PLN płatne do 31.03.2018
   130,00 PLN płatne do 07.08.2018
   160,00 PLN płatne do 19.08.2018
  1. W zawodach ELEMENTAL Tri Series Białystok na dystansie supersprinterskim obowiązują opłaty w wysokości:
   70,00 PLN płatne do 31.03.2018
   80,00 PLN płatne do 07.08.2018
   90,00 PLN płatne do 19.08.2018
  1. W zawodach ELEMENTAL Tri Series Białystok na dystansie olimpijskim w ramach rywalizacji sztafet obowiązują opłaty w wysokości:
   300,00 PLN płatne do 31.03.2018
   330,00 PLN płatne do 07.08.2018
   360,00 PLN płatne do 19.08.2018
  1. Zawodnicy, którzy wystartują w więcej niż jednej imprezie z cyklu ELEMENTAL Tri Series 2018 otrzymają rabat: przy zapisach na 2 imprezy: 5 zł na każde zawody (razem 10 zł taniej), przy zapisach na 3 imprezy: 10 zł na każde zawody (razem 30 zł taniej).
  2. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
  3. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  4. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayU lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:
   LABOSPORT Polska sp. z o.o.
   Browarna 86-87
   82-300 Elbląg
   PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310
   BIC/SWIFT: BPKOPLPW
  1. W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa ETS Białystok 2018, dystans″.
  2. Przy płatności on-line przez system PayU doliczona zostanie prowizja w wysokości 2,5% wartości transakcji. W przypadku wykonania przelewu tradycyjnego, czyli z pominięciem systemu transakcyjnego PayU, prowizja nie zostanie naliczona.
  3. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w Elemental Tri Series Białystok, to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50% oraz o ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że utworzona zostanie lista rezerwowa i miejsce to zajmie osoba z tej listy, a rezygnacja zostanie zgłoszona do dnia 05.08.2018 r.
  4. W przypadku, gdy lista startowa nie jest jeszcze wypełniona i nie ma listy rezerwowej, to organizator może zezwolić na przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów i dokonania opłaty manipulacyjnej za przepisanie pakietu w wysokości 10 PLN oraz dopłaceniu różnicy do obowiązującej opłaty startowej. Zmianę taką można dokonać do dnia 05.08.2018. Rozliczenie wpłaty osoby rezygnującej dokonują osoby zainteresowane między sobą.
  5. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie (prośba mailowa przez formularz kontaktowy na stronie zawodów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tzn. dla firm do dnia 15-ego kolejnego miesiąca od sprzedaży usług, natomiast dla osób fizycznych w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż usług. Wpisanie danych do faktury na koncie zawodnika, nie jest równoznaczne z prośbą o nią.
  6. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
  7. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Elemental Tri Series Białystok.
  8. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
  1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.triathlonseries.pl.
  1. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
  2. Administratorem danych osobowych jest LABOSPORT Polska sp. z o.o.; ul. Browarna 86-87; 82-300 Elbląg; NIP 5783116536; REGON 360937446; KRS 0000543585.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych.
  4. Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
  5. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest nim inny podmiot niż Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa: 
   •   prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;  
   •   prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
   •   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   •   prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
   •   prawo skargi do organu nadzorczego.
  7. Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu  zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.
  8. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na  przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z ELEMENTAL Tri Series Białystok należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail biuro@startlist.pl, z tematem maila „ELEMENTAL Tri Series Białystok – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące ELEMENTAL Tri Series Białystok Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących ELEMENTAL Tri Series Białystok będzie ostateczna.
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi 19.09.2018 o godzinie 9:00.
  2. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numery startowe na kask i na rower, numer startowy na bieg, silikonowy czepek pływacki, zwrotny chip do pomiaru czasu, profesjonalny pomiar czasu, profesjonalne zabezpieczenie etapu pływackiego (ratownicy wodni wraz ze sprzętem), profesjonalne zabezpieczenie medyczne, nadzór licencjonowanych sędziów na trasie zawodów, izotonik oraz wodę na punktach odświeżania, bufet w strefie finishera, ciepły posiłek regeneracyjny po zawodach, okolicznościowa koszulka techniczna, medal za ukończenie zawodów. Organizator gwarantuje pełny pakiet startowy tylko w przypadku zapisów dokonanych nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem imprezy.
  3. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  5. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.
  6. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Zawodnik może upoważnić inną osobę do ich odbioru. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.
  7. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  9. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych (takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp.) lub wystąpienia innych czynników mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo zawodników, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  10. Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych i ponoszą związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
  11. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia startu falowego na dystansie olimpijskim.

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

//
Polityka Prywatności
(c) 2016-2018 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl