Regulamin 10K RUN SERIES | Elemental Triathlon Series

Regulamin 10K RUN SERIES Regulamin

10K RUN SERIES BLACHOWNIA 2017
DYSTANS BIEGU GŁÓWNEGO 10 KM.
Blachownia, 30.07.2017r.

 • 1. Urząd Miasta Blachownia
  2. OSiR Blachownia
  3. LABOSPORT Polska sp. z o.o.

 • 1. Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu.
  2. Promocja Miasta Blachownia.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Blachowni i okolic.

 • 1. Start 10K Run Series rozpocznie się 30.07.2017 r. (niedziela), godz. 09:00.
  2. Start i meta: Blachownia, ul. Henryka Sienkiewicza

 • Sobota, 29.07.2017
  15:00 objazd trasy kolarskiej
  16:00 – 20:00 wydawanie pakietów startowych (dla biegaczy i triathlonistów) w biurze zawodów (biuro zawodów) oraz EXPO
  Niedziela, 30.07.2017
  07:30 – 8:30 wydawanie pakietów startowych dla biegaczy w biurze zawodów
  07:30 – 9:30 wydawanie pakietów startowych dla triathlonistów w biurze zawodów
  07:30 – 16:00 EXPO oraz inne atrakcje
  08:00 – 10:00 wprowadzanie rowerów do strefy zmian
  09:00 – start zawodów 10K Run Series Blachownia
  10:00 start kategorii wiekowej 1-7 lat – bieg na 200 m
  10:10 start kategorii wiekowej 8-11 lat – bieg na 500 m
  10:20 start kategorii wiekowej 12-15 lat – bieg na 1 km
  10:30 oficjalne otwarcie Elemental Tri Series (okolice startu)
  10:35 odprawa techniczna (okolice startu)
  10:40 ceremonia wręczania nagród dla dzieci oraz biegu na 10 km
  11:00 start dystans supersprint
  11:55 start dystans sprint
  12:00 start dystans olimpijski (indywidualnie i sztafety)
  14:00 – 14:30 ceremonia wręczania nagród dla dystansu supersprinterskiego i sprinterskiego
  15:00 – 16:30 wydawanie rowerów ze strefy zmian
  16:00 zamknięcie trasy
  16:00 – 16:30 ceremonia wręczania nagród dla dystansu olimpijskiego

  Program może ulec zmianie!

 • 1. 10K Run Series Blachownia rozegrany zostanie na dystansie 10 km (1 pętla).
  2. Trasa atestowana przez PZLA.
  3. Limit czasu ukończenia zawodów – 1 godzina i 30 minut.

 • 1. Biuro zawodów będzie mieściło się przy boisku piłkarskim przy ul. Henryka Sienkiewicza 19 w Blachowni.
  2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu 29.07.2017 r. w godzinach 16:00–20:00 oraz w dniu zawodów 30.07.2017 r. w godzinach 7:30–9:30 (odbiór pakietów dla biegaczy wyłącznie do godziny 8:30).
  3. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpisaną kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli. Kartę zawodnika będzie można pobrać tydzień przed zawodami po zalogowaniu się na swoje konto w systemie zapisów na www.startlist.pl w zakładce „MÓJ PROFIL”. Osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów aktualne badania lekarskie oraz podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w 10K Run Series Blachownia 2017.
  4. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w biurze zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy. Można upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego, ale zostanie on wydany bez chipa. Po chip zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość nawet bezpośrednio przed startem.

 • 1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda pitna.

  1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.
 • 1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.

  1. 1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 16 warunek ukończenia 16 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 16 (16-19 lat)
   K 20 (20-29lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60+ (60 lat i więcej)
   2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 16 warunek ukończenia 16 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 16 (16-19 lat)
   M 20 (20-29lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60+ (60 lat i więcej)
 • 1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki.
  2. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
  3. Każdy zawodnik, który ukończy 10K Run Series Blachownia otrzyma okolicznościowy medal.

 • 1. W zawodach na 10 km mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 16 lat i przedstawią swój dokument tożsamości ze zdjęciem, oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej, nieprzymuszonej woli.
  2. Niepełnoletni zawodnicy winni przedstawić pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.

 • 1. Zgłoszenia do ELEMENTAL Tri Series Blachownia będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.triathlonseries.pl. Wchodząc na stronę imprezy www.triathlonseries.pl i klikając w menu BLACHOWNIA -> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.startlist.pl.
  2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.startlist.pl.
  3. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
  4. Opłatę startową można również dokonać podczas zapisów na zawody przez system płatności online PayU.
  5. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
  6. Podczas rejestracji przez formularz zgłoszeniowy zawodnik ma możliwość zakupu koszulki w cenie 20 PLN zaznaczając opcję „Okolicznościowa koszulka techniczna”. Zawodnik ma również możliwość wyboru rozmiaru koszulki. Organizator gwarantuje zadeklarowany rozmiar tylko do 18.07.2017.
  7. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
  8. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.
  9. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  10. Obowiązuje limit uczestników 300 osób w biegu na 10 km. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitów startujących.
  11. W przypadku osiągnięcia limitu 300 uczestników w biegu na dystansie 10 km każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
  12. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie, gdy zwolni się miejsce na liście startowej. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
  13. Zgłoszenia przez internet przyjmowane będą do dnia 30.07.2017 do godziny 08:00, po tym terminie dopisanie się do listy startowej lub rezerwowej nie będzie możliwe.
  14. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy 10K Run Series Blachownia 2017.

 • 1. W biegu 10K Run Series Blachownia obowiązują opłaty w wysokości:
  – 40,00 PLN płatne do 18.07.2017 – pakiet startowy bez koszulki technicznej
  – 60,00 PLN płatne do 18.07.2017 – pakiet startowy + koszulka techniczna
  – 80,00 PLN płatne do 30.07.2017 do godz. 8:00 – pakiet bez koszulki technicznej
  2. Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto wykonawcy.
  3. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayU.
  4. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
  5. W przypadku wpływu opłaty startowej na wskazane w regulaminie konto po 09.07.2017 roku nie gwarantuje się zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
  6. Wykonawca wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. O fakturę można poprosić wysyłając dane do faktury oraz dane do jej wysyłki przez formularz kontaktowy dostępny na oficjalnej stronie internetowej imprezy www.triathlonseries.pl w dziale „KONTAKT” -> „FORMULARZ KONTAKTOWY”.
  7. Dokonując zgłoszenia na zawody uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
  8. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy 10K Run Series Blachownia.

  1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.triathlonseries.pl.
 • 1. Dane osobowe uczestników 10K Run Series Blachownia będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
  2. Dane osobowe uczestników 10K Run Series Blachownia będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w 10K Run Series Blachownia obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w 10K Run Series Blachownia. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
  6. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

 • 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z 10K Run Series Blachownia należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail biuro (małpa) startlist (kropka) pl, z tematem maila „10K Run Series Blachownia – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące 10K Run Series Blachownia Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących 10K Run Series Blachownia będzie ostateczna.

 • 1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 30.07.2017 r. o godz. 08:00.
  2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie wyłącznie w Biurze Zawodów.
  3. Organizator nie wysyła nieodebranych pakietów startowych.
  4. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy i agrafki, ubezpieczenie NNW, zabezpieczoną i atestowaną trasę zawodów, punkty wodopojowe na trasie i na mecie zawodów, a każda osoba, która ukończy 10K Run Series Blachownia otrzyma medal ukończenia zawodów. Zawodnicy mają możliwość zamówienia podczas zapisów okolicznościowej koszulki technicznej, której koszt to 20 PLN.
  5. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  6. Organizator ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  7. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  8. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.
  9. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  10. Organizator nie zapewnia noclegów oraz pryszniców dla zawodników.
  11. W 10K Run Series Blachownia nie będą wymagane licencje PZLA.
  12. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  13. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
  14. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę zawodów. W szczególności zabrania się poruszania po trasie zawodów na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem.
  15. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  16. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
  17. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

(c) 2016 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl