Regulamin | Elemental Triathlon Series

Regulamin Elemental Tri Series Grodzisk Mazowiecki

ELEMENTAL TRI SERIES GRODZISK MAZOWIECKI 2019
DYSTANS OLIMPIJSKI BEZ DRAFTINGU (1,5-40-10)
DYSTANS SPRINTERSKI Z DRAFTINGIEM (0,75-20-5)
DYSTANS SUPERSPRINTERSKI Z DRAFTINGIEM (0,4-10-2,5)
GRODZISK MAZOWIECKI, 02.06.2019

  1. Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki.
  2. KS LIDER Grodzisk Mazowiecki.
  3. Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki.
  4. LABOSPORT Polska sp. z o.o.
  1. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
  2. Promocja Grodziska Mazowieckiego w kraju i na świecie.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Grodziska Mazowieckiego i okolic.
  1. Elemental Tri Series Grodzisk Mazowiecki odbędzie się w dniu 02.06.2019 (niedziela).
  2. Start i meta znajdować się będą na terenach sportowo – rekreacyjnych Stawy Walczewskiego.
  3. Strefa zmian znajdować się będzie na terenach sportowo – rekreacyjnych Stawy Walczewskiego.
 • Sobota, 01.06.2019 r.
  16:00 – 19:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – triathlon, bieg 10K Run Series, Nordic Walking oraz Elemental Kids
  16:00 – 19:00 EXPO oraz inne atrakcje

  Niedziela, 02.06.2019 r.
  07:30 – 8:30 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – dla zawodników 10K Run Series i Nordic Walking
  07:30 – 09:30 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – triathlon oraz Elemental Kids
  07:30 – 16:00 EXPO oraz inne atrakcje
  08:00 – 10:00 wprowadzanie rowerów do strefy zmian
  09:00 – start zawodów 10K Run Series Grodzisk Mazowiecki i Nordic Walking
  10:00 start kategorii wiekowej 1-3 lat – bieg na 200 m
  10:05 start kategorii wiekowej 4-5 lat – bieg na 200 m
  10:10 start kategorii wiekowej 6-7 lat – bieg na 200 m
  10:15 start kategorii wiekowej 8-11 lat – bieg na 500 m
  10:20 start kategorii wiekowej 12-15 lat – bieg na 1 km
  10:30 oficjalne otwarcie Elemental Tri Series (okolice startu)
  10:35 odprawa techniczna (okolice startu)
  10:40 ceremonia wręczania nagród dla dzieci, biegu 10K Run Series i Nordic Walking
  11:00 start dystans supersprint
  11:55 start dystans sprint
  12:00 start dystans olimpijski (indywidualnie i sztafety)
  14:00 – 14:30 ceremonia wręczania nagród dla dystansu supersprinterskiego i sprinterskiego
  15:00 – 16:30 wydawanie rowerów ze strefy zmian
  16:00 zamknięcie trasy
  16:00 – 16:30 ceremonia wręczania nagród dla dystansu olimpijskiego

  Program może ulec zmianie!

  1. ELEMENTAL Tri Series Grodzisk Mazowiecki rozegrany zostanie na dystansie olimpijskim bez draftingu (1,5-40-10), sprinterskim z draftingiem (0,75-20-5), supersprinterskim z draftingiem (0,4-10-2,5).
  2. Pływanie na dystansie 1,5 km (2 pętla), 0,75 km (1 pętla), 0,4 km (1 pętla). Spodziewana temperatura wody ok. 18-22°C. Głębokość akwenu do 4 m. Start z brzegu. Pomiar trasy GPS. Pianki dozwolone.
  3. Rower na dystansie 40 km bez draftingu (2 pętle), 20 km z draftingiem (1 pętla), 10 km z draftingiem (1 pętla). Trasa płaska. Pomiar trasy GPS. Oznaczenia długości trasy co 5 km. Kask obowiązkowy na całej trasie kolarskiej. Ruch drogowy będzie całkowicie zamknięty. Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się po trasie zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Na dystansie olimpijskim dozwolone są rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe, a na dystansie sprinterskim i supersprinterskim jest to zabronione.
  4. Bieg na dystansie 10 km (4 pętle), 5 km (2 pętle), 2,5 km (1 pętla). Pomiar trasy GPS.
  5. Limit czasu ukończenia zawodów – 4 godziny na dystansie olimpijskim, 2 godziny na dystansie sprinterskim, 1 godzina na dystansie supersprinterskim
  1. Biuro zawodów będzie mieściło się na terenach sportowo – rekreacyjnych Stawy Walczewskiego.
  2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu 01.06.2019 r. w godzinach 16:00–19:00 oraz w dniu zawodów 02.06.2019 r. w godzinach 7:30–9:30.
  3. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w biurze zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy. Można upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego, ale zostanie on wydany bez chipa. Po chip zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość nawet bezpośrednio przed startem.
  4. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane w innym terminie oraz nie będą rozsyłane w późniejszym czasie.
  1. W ramach Elemental Tri Series Grodzisk Mazowiecki będę również rozegrane sztafety triathlonowe na dystansie olimpijskim. W wyścigu sztafetowym mogą wziąć udział 3-osobowe zespoły. W wyścigu sztafet nie ma podziału na płeć i kategorie wiekowe.
  2. Każdy uczestnik sztafety startuje w jednej z konkurencji według następującej kolejności: pływanie (1,5 km), kolarstwo (40 km), bieganie (10 km).
  3. Start kolejnego zawodnika sztafety odbywa się przy swoim stanowisku rowerowym w strefie zmian z chwilą zakończenia wcześniejszej konkurencji przez poprzedniego uczestnika i przekazania następnemu zawodnikowi sztafety w strefie zmian chipa do pomiaru czasu (po pływaniu zawodnik przekazuje chip zawodnikowi startującemu w etapie rowerowym/po etapie rowerowym zawodnik przekazuje chip osobie biorącej udział w etapie biegowym). Na etap biegowy zawodnik oprócz chipa musi zabrać również numer startowy.
  4. W sztafecie mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat.
  5. Sztafetę zgłasza kapitan, który reprezentuje drużynę, a przy zgłoszeniu zaznacza opcję „Klasyfikacja sztafet” i wpisuje pozostałych uczestników sztafety.
  6. Jeden uczestnik sztafety może pokonać jeden odcinek (pływanie lub rower lub bieg).
  7. W skład sztafety mogą wejść kobiety i/lub mężczyźni. Dopuszczone będę sztafety mieszane.
  8. Koszt udziału w sztafecie to aktualna cena za udział w zawodach na dystansie olimpijskim + 150 PLN.
  9. Pakiet startowy dla sztafet, to podstawowy pakiet dla zawodnika ze startu indywidualnego oraz 2 dodatkowe czepki dla członków sztafet oraz 2 dodatkowe medale na mecie.
  1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana.
  1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.
  1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
  1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie olimpijskim (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-24 lat)
   K 25 (25-29 lat)
   K 30 (30-34 lat)
   K 35 (35-39 lat)
   K 40 (40-44 lat)
   K 45 (45-49 lat)
   K 50 (50-54 lat)
   K 55 (55-59 lat)
   K 60 (60-64 lat)
   K 65 (65-69 lat)
   K 70+ (70 lat i więcej)
   KMO Mistrzostwa Grodziska Mazowieckiego – tylko mieszkańcy Gminy Grodzisk Mazowiecki, którzy przy zgłoszeniu wpiszą „Grodzisk Mazowiecki” w polu „miasto”
  2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie olimpijskim (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-24 lat)
   M 25 (25-29 lat)
   M 30 (30-34 lat)
   M 35 (35-39 lat)
   M 40 (40-44 lat)
   M 45 (45-49 lat)
   M 50 (50-54 lat)
   M 55 (55-59 lat)
   M 60 (60-64 lat)
   M 65 (65-69 lat)
   M 70 (70 lat i więcej)
   KMO Mistrzostwa Grodziska Mazowieckiego – tylko mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego, którzy przy zgłoszeniu wpiszą „Grodzisk Mazowiecki” w polu „miasto”
  3. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie sprinterskim (decyduje rok urodzenia)
   K (generalna kobiet)
   K 16 (juniorki młodsze 16-17 lat)
   K 18 (juniorki 18-19 lat)
   K 20 (młodzieżówki 20-23 lat)
   K 24 (24 lat i więcej)
  4. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie sprinterskim (decyduje rok urodzenia)
   M (generalna mężczyzn)
   M 16 (juniorzy młodsi 16-17 lat)
   M 18 (juniorzy 18-19 lat)
   M 20 (młodzieżowcy 20-23 lat)
   M 24 (24 lat i więcej)
  5. Klasyfikacje i kategorie wiekowe dziewcząt i kobiet na dystansie supersprinterskim (decyduje rok urodzenia)
   K 14 (młodzicy 14-15 lat)
   K 16 (juniorki młodsze 16-17 lat)
   K 18 (18 lat i więcej)
   KMO Mistrzostwa Grodziska Mazowieckiego – tylko mieszkańcy Gminy Grodzisk Mazowiecki, którzy przy zgłoszeniu wpiszą „Grodzisk Mazowiecki” w polu „miasto”
  6. Klasyfikacje i kategorie wiekowe chłopców i mężczyzn na dystansie supersprinterskim (decyduje rok urodzenia)
   M 14 (młodzicy 14-15 lat)
   M 16 (juniorzy młodsi 16-17 lat)
   M 18 (18 lat i więcej)
   KMO Mistrzostwa Grodziska Mazowieckiego – tylko mieszkańcy Gminy Grodzisk Mazowiecki, którzy przy zgłoszeniu wpiszą „Grodzisk Mazowiecki” w polu „miasto”
  7. Klasyfikacje i kategorie wiekowe sztafet na dystansie olimpijskim
   MSZ (klasyfikacja generalna sztafet)
  1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki.
  2. Trzy najlepsze sztafety w rywalizacji zespołów trzyosobowych otrzymają pamiątkowe statuetki.
  3. Trzech pierwszych zawodników i trzy pierwsze zawodniczki w klasyfikacji generalnej na dystansie sprinterskim otrzymują nagrody pieniężne.
  4. Od nagród pieniężnych zostanie potrącony obowiązujący podatek.
  5. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
  6. Każdy zawodnik, który ukończy ELEMENTAL Tri Series Grodzisk Mazowiecki otrzyma okolicznościowy medal.
  1. W sezonie 2019 wszystkie imprezy z cyklu Elemental Tri Series wchodzą w skład Pucharu Polski w Triathlonie. W związku z tym na tych dystansach prowadzona będzie klasyfikacja generalna Pucharu Polski, a nie samego cyklu Elemental Tri Series.
  1. W zawodach ELEMENTAL Tri Series na dystansie olimpijskim mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia.
  2. W zawodach ELEMENTAL Tri Series na dystansie sprinterskim mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu rocznikowo są szesnastolatkami i starsi oraz przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem i podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia. Ponadto osoby niepełnoletnie mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Elemental Tri Series Grodzisk Mazowiecki 2019.
  3. W zawodach ELEMENTAL Tri Series na dystansie supersprinterskim mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu rocznikowo są czternastolatkami i starsi oraz przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem i podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia. Ponadto osoby niepełnoletnie mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Elemental Tri Series Grodzisk Mazowiecki 2019.
  4. Kartę zawodnika będzie można pobrać 5 dni przed zawodami logując się na swoje konto w systemie zapisów na www.startlist.pl.
  5. Wszystkich zawodników, poza zawodnikami startującymi w sztafetach, obowiązują aktualne licencje Polskiego Związku Triathlonu. Licencja może być roczna lub jednorazowa.
  1. Zgłoszenia do ELEMENTAL Tri Series Grodzisk Mazowiecki będą przyjmowane za pośrednictwem oficjalnej strony internetowejtriathlonseries.pl. Wchodząc na stronę imprezy www.triathlonseries.pl i klikając w menu GRODZISK MAZOWIECKI -> ZAPISZ SIĘ, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.startlist.pl.
  2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie startlist.pl.
  3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
  4. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
  5. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy. Organizator nie informuje oddzielnym mailem o nadaniu numeru startowego.
  6. Obowiązuje limit uczestników 400 osób na dystans olimpijskim, 300 osób na dystans sprinterskim i 100 osób na dystansie supersprinterskim (limity mogą ulec zmianie).
  7. W przypadku osiągnięcia limitu 400 uczestników na dystansie olimpijskim, 300 uczestników na dystansie sprinterskim, 100 uczestników na dystansie supersprinterskim każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
  8. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie, gdy zwolni się na niej miejsce, o czym zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej i uiszczenia jej w ciągu trzech dni od daty wysłania informacji o zwolnionym miejscu. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
  9. Zgłoszenia przez internet przyjmowane będą do dnia 02.06.2019 r. do godziny 09:30, Zgłoszenia będą przyjmowane także w biurze zawodów (w godzinach pracy biura podanych w punkcie VI.2.), jeśli pozostaną wolne miejsca.
  10. Zawodnik ma prawo zmienić dystans w ramach imprezy Elemental Tri Series Grodzisk Mazowiecki do dnia 19.05.2019 r., a także ma prawo przenieść opłatę startową z Elemental Tri Series Grodzisk Mazowiecki na inną imprezę z cyklu do dnia 19.05.2019 r. W przypadku zmiany przez zawodnika dystansu dłuższego na krótszy zawodnik może wykonać taką zmianę nieodpłatnie. Różnicy w wysokości opłat startowych organizator nie zwraca. W przypadku zmiany dystansu z krótszego na dłuższy zawodnik winien dopłacić różnicę wynikającą z wniesionej opłaty, do aktualnej opłaty startowej dystansu dłuższego. W celu zlecenia zamiany dystansów wystarczy wysyłać prośbę przez formularz kontaktowy, który dostępny jest na stronie zawodów. Zamiana jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy lista startowa na dany dystans nie została jeszcze wypełniona.
  11. W przypadku zgłoszeń sztafet, zgłoszenia powinien dokonać kapitan, który reprezentuje drużynę, a przy zgłoszeniu wpisuje pozostałych członków sztafety.
  1. W zawodach ELEMENTAL Tri Series Grodzisk Mazowiecki na dystansie olimpijskim obowiązują opłaty w wysokości:
   200,00 PLN płatne do 31.03.2019
   225,00 PLN płatne do 21.05.2019
   250,00 PLN płatne do 02.06.2019
  2. W zawodach ELEMENTAL Tri Series Grodzisk Mazowiecki na dystansie sprinterskim obowiązują opłaty w wysokości:
   120,00 PLN płatne do 31.03.2019
   140,00 PLN płatne do 21.05.2019
   160,00 PLN płatne do 02.06.2019
  3. W zawodach ELEMENTAL Tri Series Grodzisk Mazowiecki na dystansie supersprinterskim obowiązują opłaty w wysokości:
   80,00 PLN płatne do 31.03.2019
   90,00 PLN płatne do 21.05.2019
   100,00 PLN płatne do 02.06.2019
  4. W zawodach ELEMENTAL Tri Series Grodzisk Mazowiecki na dystansie olimpijskim w ramach rywalizacji sztafet obowiązują opłaty w wysokości:
   350,00 PLN płatne do 31.03.2019
   375,00 PLN płatne do 21.05.2019
   400,00 PLN płatne do 02.06.2019
  5. Zawodnicy, którzy wystartują w więcej niż jednej imprezie z cyklu ELEMENTAL Tri Series 2019 otrzymają rabat: przy zapisach na 2 imprezy: 5 zł na każde zawody (razem 10 zł taniej), przy zapisach na 3 imprezy: 10 zł na każde zawody (razem 30 zł taniej), rabat obowiązujący przy zapisach na 4 imprezy:15 zł na każde zawody (razem 60 zł taniej).
  6. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
  7. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  8. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayLane lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:
   LABOSPORT Polska sp. z o.o.
   Browarna 86-87
   82-300 Elbląg
   PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310
   BIC/SWIFT: BPKOPLPW
  9. W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa ETS Grodzisk Mazowiecki 2019, dystans″.
  10. Przy płatności on-line przez system PayLane doliczona zostanie prowizja w wysokości 2,5% wartości transakcji. W przypadku wykonania przelewu tradycyjnego, czyli z pominięciem systemu transakcyjnego PayLane, prowizja nie zostanie naliczona.
  11. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w Elemental Tri Series Grodzisk Mazowiecki, to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50% oraz o ew. różnice rabatowe pod warunkiem, że utworzona zostanie lista rezerwowa i miejsce to zajmie osoba z tej listy, a rezygnacja zostanie zgłoszona do dnia 26.05.2019 r.
  12. W przypadku, gdy lista startowa nie jest jeszcze wypełniona i nie ma listy rezerwowej, to organizator może zezwolić na przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów i dokonania opłaty manipulacyjnej za przepisanie pakietu w wysokości 10 PLN oraz dopłaceniu różnicy do obowiązującej opłaty startowej. Zmianę taką można dokonać do dnia 26.05.2019 r. Rozliczenie wpłaty osoby rezygnującej dokonują osoby zainteresowane między sobą.
  13. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie (prośba mailowa przez formularz kontaktowy na stronie zawodów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tzn. dla firm do dnia 15-ego kolejnego miesiąca od sprzedaży usług, natomiast dla osób fizycznych w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż usług. Wpisanie danych do faktury na koncie zawodnika, nie jest równoznaczne z prośbą o nią.
  14. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
  15. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Elemental Tri Series Grodzisk Mazowiecki.
  16. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
  1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.triathlonseries.pl.
  1. Dane osobowe uczestników ELEMENTAL Tri Series Grodzisk Mazowiecki będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
  2. Dane osobowe uczestników ELEMENTAL Tri Series Grodzisk Mazowiecki będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w ELEMENTAL Tri Series Augustów obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w ELEMENTAL Tri Series Grodzisk Mazowiecki. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
  6. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z ELEMENTAL Tri Series Grodzisk Mazowiecki należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail biuro (małpa) startlist (kropka) pl, z tematem maila „ELEMENTAL Tri Series Grodzisk Mazowiecki – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące ELEMENTAL Tri Series Grodzisk Mazowiecki Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących ELEMENTAL Tri Series Grodzisk Mazowiecki  będzie ostateczna.
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi 02.06.2019 r. o godzinie 9:30.
  2. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numery startowe na kask i na rower, numer startowy na bieg, czepek pływacki, zwrotny chip do pomiaru czasu, profesjonalny pomiar czasu, profesjonalne zabezpieczenie etapu pływackiego (ratownicy wodni wraz ze sprzętem), profesjonalne zabezpieczenie medyczne, nadzór licencjonowanych sędziów na trasie zawodów, izotonik oraz wodę na punktach odświeżania, bufet w strefie finishera, ciepły posiłek regeneracyjny po zawodach, medal za ukończenie zawodów. Organizator gwarantuje pełny pakiet startowy tylko w przypadku zapisów dokonanych nie później niż miesiąc przed planowanym terminem imprezy.
  3. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  5. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.
  6. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Zawodnik może upoważnić inną osobę do ich odbioru. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.
  7. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  9. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  10. Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych i ponoszą związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
  11. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia startu falowego na dystansie olimpijskim.

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

//
Polityka Prywatności
(c) 2016-2019 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl