Olsztyn

17 maja 2015

Strawczyn

2 sierpnia 2015

Białystok

23 sierpnia 2015

Do startu pozostało:

ELEMENTAL Tri Series Strawczyn, również jako test!

Uczestnictwo w zawodach z cyklu ELEMENTAL TRI SERIES samo w sobie będzie dla Was wspaniałym przeżyciem, będziemy się o to starać całym zespołem. Jednak dla wielu amatorów głównym wydarzeniem  sezonu będzie prawdopodobnie start w pierwszej w Polsce edycji Ironman 70.3 w Gdyni. Osobom tym polecamy start w Strawczynie jako ostatni sprawdzian przed docelową imprezą.

test

Rolę testu pełnić może zarówno sprint, jak i olimpijka. Wybór dystansu zależeć powinien od stopnia wytrenowania zawodnika, czasu jego regeneracji i założonych celów. Próba prędkości startowych, przełamanie obaw związanych z pływaniem w grupie, organizacja strefy zmian – jak sobie radzimy z różnymi elementami, będzie okazja przekonać się już na tydzień przed gdyńskimi zawodami, czyli 2 sierpnia 2015 roku w Strawczynie.

Czy to nie za blisko startu? Zdecydowanie nie! Przypomnijmy sobie, że idea dystansu ¼ Ironmana pojawiła się gdy Filip Szołowski szukał metody na mocny trening przed występem na połówce. To, co było eksperymentem powstałym na bazie wieloletnich doświadczeń treningowych wyznaczyło standardy rozwoju rynku triathlonowego na kolejne lata. Nie bójmy się z tych doświadczeń korzystać.

Do zobaczenia w Strawczynie!

Jaka lemondka na sprint?

W zawodach z dozwoloną jazdą w grupach przepisy ograniczają długość lemondki do linii wyznaczanej przez klamkomanetki w rowerze szosowym (rower do jazdy na czas nie jest dozwolony). Związane jest to z wymogami bezpieczeństwa, aby w razie upadku zawodników jadących w peletonie do minimum ograniczyć ryzyko związane z kontaktem z wystającymi elementami roweru.

Nawet wśród elity nie ma jednego, uniwersalnego podejścia do kwestii przystawek aero. Foto: Janos Schmidt/ITU

Nawet wśród elity nie ma jednego, uniwersalnego podejścia do kwestii przystawek aero. Foto: Janos Schmidt/ITU

Krótsze przystawki mają również tę cechę, że nie wymagają rewolucji w ustawieniu rowerowej pozycji. Jest ona dość podobna do ułożenia rąk w dolnym chwycie, jednak ze znacznie mniejszą powierzchnią czołową a co za tym idzie, oporami powietrza.

Na krótszej przystawce nie przyjmiemy tak wygodnej i komfortowej pozycji, jak na rowerze czasowym, lecz i tak będziemy mieli do tego znacznie mniej okazji, niż na długich dystansach. Ta odrobina utraconego komfortu zwraca się natomiast z nawiązką gdy zmuszeni jesteśmy do nagłej zmiany pozycji i przełożenia rąk na klamki hamulcowe.

Trzeba przy tym zauważyć, że przystawka aero nie jest towarem pierwszej potrzeby w triathlonie z draftingiem. Nawet wśród zawodników elity ITU nie ma jedynie słusznego podejścia do tematu. Znajdziemy to równie dużo zawodników z lemondkami na rowerach, jak i bez nich. Przykład braci Brownlee pokazuje, że można osiągnąć najwyższe trofea bez aerodynamicznego ekwipunku.

Triathlon jest dla gadżeciarzy? Triathlon wymaga olbrzymich nakładów i ciężarówki sprzętu? Będziemy się starać przekonać Was, że wcale tak nie musi być. Zarówno na poziomie nowicjuszy, jak i czołówki światowej.

Ubezpieczenia całoroczne dedykowane dla triathlonistów!

Broker ubezpieczeniowy ART Brokers wspólnie z organizatorem cyklu firmą Labosport Polska przygotowali specjalnie ofertę dla triathlonistów na całoroczne ubezpieczenie. W efekcie zawarliśmy polisę ubezpieczeniową w Gothaer TU SA na bardzo korzystnych dla zawodników warunkach, które zabezpieczają najważniejsze potrzeby związane z uprawianiem triathlonu: koszty leczenia wypadków oraz odpowiedzialność cywilną. Ubezpieczenie jest zawarte w formie polisy otwartej co oznacza, że do ubezpieczenia można przystąpić w dowolnym momencie, a każdy kto zgłosi się i opłaci składkę będzie ubezpieczony przez okres 12 miesięcy. Formalności ograniczone są do niezbędnego minimum – wystarczy wykonać przelew i podać swoje dane. Z ogólnymi warunkami ubezpieczenia można zapoznać się TUTAJ, a główne świadczenia przedstawiamy poniżej.

ubezpieczenie_banner_zapisy2015

CZAS OCHRONY – PEŁNY CAŁODOBOWY NA CAŁYM ŚWIECIE – OCHRONA OBEJMUJE PODCZAS AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ ORAZ W ŻYCIU PRYWATNYM!!!

1. NNW – świadczenia podstawowe
Trwały uszczerbek na zdrowiu – świadczenie proporcjonalne 1% SU za 1% uszczerbku. Wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu określana jest przez komisję lekarską – zaocznie (bez konieczności udziału poszkodowanego) na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej.

2. Koszty leczenia
Koszty leczenia – niezbędne z medycznego punktu widzenia, zalecone przez lekarza, udokumentowane i związane z nieszczęśliwym wypadkiem dotyczące:
– wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i operacji,
– zakupu lekarstw i środków opatrunkowych,
– transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium.
Za koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uważa się również koszty badań diagnostycznych, koszty leczenia usprawniającego (w tym rehabilitacja) oraz odbudowę stomatologiczną zębów, o ile zostały one uszkodzone wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową.

3. Odpowiedzialność cywilna
Ochrona obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzone przez ubezpieczonego zawodnika w okresie trwania choroby.

4. Operacja chirurgiczna lub poważne zachorowanie.
Dodatkowe świadczenie z tytułu operacji chirurgicznej lub poważnego zachorowania – wypłacane w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia.

Operacja chirurgiczna – niezbędny z medycznego punktu widzenia, inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonany w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, przez wykwalifikowany personel medyczny, połączony z przecięciem tkanek, w trakcie pobytu ubezpieczonego w szpitalu, mający na celu wyleczenie lub zmniejszenie objawów choroby lub urazu.

Poważne zachorowanie – wystąpienie i zdiagnozowanie u ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności jednej lub kilku wymienionych chorób: choroba nowotworowa złośliwa, niewydolność nerek, porażenie kończyn, przeszczep organu, utrata wzroku, utrata słuchu, cukrzyca typu 1, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C. Odpowiedzialność rozpoczyna się po upływie karencji, która wynosi 60 dni od dnia rozpoczęcia ochrony.

SUMY UBEZPIECZENIA
Trwały uszczerbek – 10 000 zł
Koszty leczenia – 10 000 zł
Odpowiedzialność cywilna – 100 000 zł
Operacja chirurgiczna, poważne zachorowania – 3 000 zł

SKŁADKA ROCZNA
Skłądka roczna wynosi 250 zł płatna jednorazowo na konto Gother TU SA o numerze: 57 1240 6960 4554 0221 1130 5627 , w tytule przelewu należy podać: ubezpieczenie roczne , imię i nazwisko, pesel, adres.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA
- Umowa ubezpieczenia zawierana jest w formie polisy otwartej, a do ubezpieczenia przystępują zawodnicy na zasadzie dobrowolności.
– Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest opłacenie składki rocznej, płatnej jednorazowo w wysokości 250 zł na konto Gother TU SA o numerze: 57 1240 6960 4554 0221 1130 5627 , w tytule przelewu należy podać: ubezpieczenie roczne , imię i nazwisko, pesel, adres.
– Ochrona ubezpieczeniowa osoby zgłoszonej do ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia następnego po wpłynięciu składki na konto Gother TU SA i trwa przez okres 12 miesięcy.

LIKWIDACJA SZKÓD
- Pełną obsługą likwidacji szkód zajmuje się Broker Obsługujący: ART Brokers, mail: szkody@artbrokers.pl, tel.(32) 327-51-36
– Po przesłaniu drogą elektroniczną zgłoszenia szkody wraz z dokumentacją medyczną dotyczącą wypadku, leczenia i rehabilitacji oraz faktur, konieczne jest przesłanie oryginałów faktur za poniesione koszty leczenia na adres Brokera Obsługującego.
– W przypadku długotrwałego leczenia dopuszcza się  możliwość  wypłaty świadczenia z tytułu zwrotu poniesionych kosztów leczenia, przed zakończeniem procesu leczenia. Pozostałe koszty poniesione w wyniku dalszego leczenia wypłacone zostaną po zakończeniu leczenia.
– W przypadku konieczności przeprowadzenia operacji chirurgicznej istnieje możliwość leczenia bezgotówkowego – po uzgodnieniu z Brokerem Obsługującym.

Wspomnień czar, Górzno 2011.

Przeglądając zdjęcia z Mistrzostw Polski na dystansie standard (olimpijskim) w Górznie z roku 2011 wciąż trudno uwierzyć, że to materiały sprzed zaledwie trzech i pół roku. Tak wiele się zmieniło… sprzęt, ludzie. Nawet samych w zawodów w Górznie już nie ma, po raz ostatni gościł tam w ubiegłym roku Garmin Iron Triathlon. Poznajecie ludzi ze zdjęć? Z przyjemnością spotkamy się znów z Wami podczas ELEMENTAL Tri Series.

0039 0049 Filip Szołowski0281 02950265 0319 0343 0360 0372 0519 0555 Maqgda Mielnik

Czego spodziewać się w Olsztynie?

Pierwsze zawody w cyklu ELEMENTAL Tri Series rozegrane zostaną w Olsztynie. Mimo, że jest to już trzeci raz, kiedy Labosport Polska wspólnie z Miastem Olsztyn i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji organizuje triathlonowe ściganie na dystansie olimpijskim w tym mieście, uczestników poprzednich edycji spotka kilka zaskoczeń i zmian.2014-05-17 09.11.23

Olsztyn jest miastem rozwijającym się niezwykle dynamicznie, i właśnie ten rozwój staramy się wykorzystać do maksimum w fazie projektowania trasy. Już w roku 2014 zapowiadaliśmy przeniesienie etapu pływackiego na teren budowanego w tym czasie Ośrodka Sportu i Rekreacji, i obietnicy tej udało nam się dotrzymać. Lecz Olsztyn to nie tylko karuzela zmian, to także kilka istotnych elementów, na które powinniśmy być przygotowani.

  1. Pogoda

Jak się ubrać? Na początku sezonu to pytanie pozostaje bez odpowiedzi do ostatniej chwili. Dwa lata temu rywalizowaliśmy w letnim upale wiosną, rok temu mieliśmy okazję na spotkanie z czterema porami roku w trakcie jednego, krótkiego weekendu. Bądźmy więc przygotowani na różne warianty, pamiętając, że nie ma złej pogody a tylko źle dobrany strój.

2014-05-18 13.25.27

Mimo, że statystycznie ryzyko deszczu czy niskiej temperatury jest niewielkie, a w każdym razie nie większe niż na jakiejkolwiek imprezie w tym okresie, zwracamy Waszą uwagę na staranne planowanie nie tylko treningu, ale również wyposażenia. Wyeliminujemy w ten sposób jakikolwiek dyskomfort związany z kaprysami pogody.

  1. Woda

Będzie chłodno, to prawie pewne. Początkujący nie powinni jednak się martwić na zapas, jeżeli tylko temperatura wody miałaby stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla startujących, organizatorzy wprowadzą konieczne zmiany. Osoby wyjątkowo źle znoszące chłodną wodę mogą zaopatrzyć się w neoprenowy czepek, lub założyć dwa zwykłe na start. Pamiętajmy jednak, że neoprenowe skarpety czy rękawiczki nie są dopuszczone. 2014-05-18 12.35.23

  1. Trasa kolarska

Będzie ciekawa, to już olsztyńska tradycja. Lubimy trasy pozwalające na interesującą rywalizację, nie tylko śrubowanie średniej prędkości. Nie może być mowy oczywiście o etapie górskim, ale w kilku miejscach nie obędzie się bez redukcji biegów. Nowością na dystansie olimpijskim będzie zakaz draftingu, natomiast będzie on dozwolony na dystansie sprinterskim.2014-05-18 11.22.36

  1. Ludzie

Spodziewajmy się pełnego spektrum sprzętu i ludzi. Olsztyn tradycyjnie będzie już miejscem spotkań właścicieli najnowszych gadżetów i zupełnie oldskulowych rowerów biorących udział w rywalizacji „Retro Tri”. 2014-05-17 18.31.18W jednym miejscu zetkną się przedstawiciele elity polskiego wyczynowego triathlonu i zupełni nowicjusze. Masz za słaby rower? Zbyt małe doświadczenie? A może jesteś mistrzem? Olsztyn ma szansę zmienić Twoje przekonania.

Zapraszamy serdecznie!

Sprint w ELEMENTAL Tri Series

Rola dystansu sprinterskiego w triathlonie wyczynowym będzie w najbliższych latach rosła. Już dziś trwają przymiarki do dołożenia tej formuły rozgrywania zawodów do programu Igrzysk Olimpijskich z racji wysokiej atrakcyjności dla kibiców. Także w serii ITU WTS sprint zajmuje coraz więcej miejsca. W tym roku już wszystkie zawody rozgrywane w tym cyklu w Europie będą właśnie sprintem (Londyn, Hamburg, Sztokholm).

Sprint to jedyny dystans w ELEMENTAL Tri Series, gdzie dozwolona jest jazda w grupach. Foto: sandiego.triathlon.org

Sprint to jedyny dystans w ELEMENTAL Tri Series, gdzie dozwolona jest jazda w grupach. Foto: sandiego.triathlon.org

My również proponujemy wam tę formułę w ramach organizowanego przez nas cyklu ELEMENTAL Tri Series. Poniżej przedstawiamy wam kilka odpowiedzi na najczęściej zadawane w tym temacie pytania:

  1. Dla kogo jest sprint?

To dystans dla wszystkich, choć właśnie tu spodziewamy się najwyższego poziomu sportowego dzięki uczestnictwu zawodników wyczynowych. Będzie to dla nich jedna z niewielu okazji współzawodnictwa na tym dystansie w naszym kraju.

  1. Czy drafting jest niebezpieczny?

Jazda w grupie wymaga większej koncentracji i umiejętności technicznych. Dotyczy to jednak przede wszystkim czołówki, gdzie tempo jazdy i jego zróżnicowanie bywa najwyższe. Wśród zawodników słabszych problem jest znacznie mniejszy z tego powodu, że nie wyjdą z wody dostatecznie szybko, aby dołączyć do grup liderów. Nie taki więc diabeł straszny, jak go malują.

  1. Na jakim rowerze mogę wziąć udział w zawodach?

Nie może być to rower do jazdy na czas. Chcemy jednak do zawodów dopuścić zarówno rowery szosowe, jak i górskie, aby umożliwić udział początkującym triathlonistom. Zwracamy jednak uwagę, aby ewentualnie zamontowana lemondka nie wykraczała poza linię klamek hamulcowych ze względów bezpieczeństwa. Z tego samego powodu sędziowie będą mogli sprawdzić czy rower jest sprawny i nie stwarza zagrożenia dla innych zawodników na trasie.

  1. Czy sprint jest łatwiejszy niż ¼, czy olimpijka?

Jest krótszy, ale nie można powiedzieć, że łatwiejszy. Podobno nie ma łatwych zawodów, jest tylko łatwe tempo. Intensywność  tu potrafi być znacznie wyższa niż na dłuższych dystansach. Odległości są krótsze, ale sportowe wyzwanie jest wciąż na wysokim poziomie. Dla osób początkujących jest to bezpieczna próba pierwszego kontaktu z dyscypliną z racji długości poszczególnych odcinków. Dla zaawansowanych triathlonistów szansa na wejście w najwyższą intensywność wysiłku.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Zespół LABOSPORT Polska

Dlaczego ELEMENTAL Tri Series?

Seria imprez na dystansie olimpijskim to spełnienie naszych marzeń o próbie przywrócenia należnego miejsca zawodom na dystansie standard i sprinterskim w kalendarzu startów polskich triathlonistów.

Filip Szołowski i Marcin Florek
Jako byli zawodnicy triathlonu wyczynowego mieliśmy szczęście uczestniczyć w wielu imprezach rozgrywanych w tej formule, również w najtrudniejszej serii ITU WTS (dawniej seria Pucharu Świata). Były to okazje do spotkania się i rywalizowania z zawodnikami na najwyższym sportowym poziomie (m.in. Jan Frodeno, Daniel Unger, Javier Gomez, Tim Don, Sven Riederer, Bevan Docherty itp.), a także podpatrywania jak należy organizować zawody będące zarówno wzorem dla wymagań sportu wyczynowego jak i masowej imprezy dla zawodników kategorii wiekowych.

Powołując do życia ELEMENTAL Tri Series nie kryjemy swoich inspiracji właśnie tymi doświadczeniami. Jeżeli uda się nam stworzyć podwaliny pod masowe zainteresowanie najpopularniejszym na świecie dystansem również w naszym kraju, będzie to wspaniałe osiągnięcie wszystkich zaangażowanych w tę ideę stron.

Pomysł nasz realizować chcemy dzięki wsparciu sponsorów, którzy są z nami już od lat, sprawdzonego zespołu współpracowników oraz najważniejszego elementu tej układanki, czyli biorących udział w zawodach triathlonistów.

Dzięki Wam udało się doprowadzić do niespotykanego sukcesu imprez na dystansie 1/4 Ironman, jesteśmy więc spokojni o nasze kolejne wyzwanie. W takim towarzystwie nie można przegrać!

W trakcie sezonu będziemy bliżej prezentować sylwetki zarówno sponsorów, ekipy organizacyjnej jak i zawodników. Chcemy, abyśmy poznali się nawzajem jak najlepiej.

Ruszyły zapisy do cyklu Elemental Tri Series 2015!

Rejestracja do cyklu ELEMENTAL Tri Series 2015 właśnie się rozpoczęła. Zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego co będzie jednoznaczne z utworzeniem konta zawodnika. Jeśli posiadasz już konto na www.startlist.pl , to wystarczy się zalogować, a następnie kliknąć w menu „Zapisy” i postępować zgodnie z poniższymi krokami. Posiadacze konta mają możliwość porównywania wyników, śledzenia statystyk, a także wygenerowania certyfikatu ukończenia zawodów po każdej imprezie. Jeśli pojawią się problemy z rejestracją na zawody prosimy o kontakt na mail biuro@startlist.pl lub telefonicznie 666-300-200.

Jak krok po kroku zapisać się na zawody?
1. Kliknij na link kierujący do formularza zgłoszeniowego, a jeśli masz już konto na www.startlist.pl to zaloguj się.
2. Po przejściu do formularza zgłoszeniowego uzupełnij wymagane dane osobowe i naciśnij przycisk „następny krok”.
3. Wybierz imprezy, na których chcesz wystartować i zatwierdź zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz regulamin zawodów.
4. Po wybraniu imprez, na których chcesz wystartować naciśnij przycisk “Zapisz się na wybrane zawody”.
5. Po wciśnięciu przycisku, Twoje nazwisko ukaże się na liście startowej, a na mail przyjdzie wiadomość potwierdzająca zgłoszenie do zawodów.
6. Ureguluj opłatę startową przez system płatności PayU lub tradycyjnym przelewem w terminie do 7 dni od momentu zgłoszenia się na wybrane zawody.
7. Numer startowy zostanie nadany automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty na konto podane w mailu.

Zgłoszenia dla zawodników poniżej 16 roku życia!
Zgłoszenia osób poniżej 16 roku życia może dokonać rodzic, trener lub opiekun prawny takiej osoby. Osoba poniżej 16 roku życia może zgłosić się też samodzielnie lecz do tego będą wymagane wszystkie dane osobowe łącznie z własnym e-mailem. Po zarejestrowaniu lub zalogowaniu się dorosłej osoby do systemu zapisów w menu górnym pojawi się pozycja „Moi podopieczni”. Tam należy dodać swoich zawodników poniżej 16 roku życia. Następnie należy wejść w „Zapisy”, wybrać imprezę na którą chcemy zapisać dziecko i postępować zgodnie z instrukcjami.

Elemental Triathlon Series Olsztyn, Strawczyn i Białystok!

Elemental Triathlon Olsztyn to dobrze znana impreza wszystkim miłośnikom triathlonu w Polsce. W roku ubiegłym do tych zawodów zgłosiło się ponad 800 uczestników! Jak już informowaliśmy tegoroczna edycja odbędzie się 17 maja 2015 roku w nowej, dopiero co wyremontowanej i idealnie nadającej się do tego typu zawodów lokalizacji. Pływanie odbędzie się na Jeziorze Ukiel. Trasa kolarska i biegowa zostanie wytyczona na ulicach i ścieżkach miasta Olsztyn. Serce zawodów będzie stanowiło nowoczesne Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel!

W tym roku organizatorzy z Labosport Polska postanowili pójść krok dalej i do Olsztyna dołączają dwie nowe lokalizacje, które wspólnie utworzą nowy cykl na triathlonowej mapie naszego kraju pod nazwą Elemental Triathlon Series 2015. Pierwsza z nich to Strawczyn w Górach Świętokrzyskich, miejscowość położona zaledwie 20 km od Kielc, 120 km od Krakowa, 130 km od Łodzi, 150 km od Katowic, 180 km od Rzeszowa, 190 km od Warszawy, czy 200 km od Lublina z bardzo szybkim dojazdem.  Termin imprezy to 2 sierpnia 2015 roku, a zawodnicy wystartują na nowym zalewie, tuż obok którego znajduje się kompleks sportowo-rekreacyjny z nowoczesną krytą pływalnią oraz stadionem lekkoatletycznym. Do dyspozycji zawodników będzie również duży parking leżący ok. 100 metrów od strefy zmian. Trasa kolarska jak przystało na góry świętokrzyskie będzie poprowadzona w terenie pofałdowanym, natomiast bieg to zupełnie płaska i szybka trasa w pobliżu Zalewu Strawczyńskiego.

foto_strawczyn8

Imprezą zamykającą cykl będą zawody Elemental Triathlon Series Białystok, które odbędą się 23 sierpnia 2015 roku! Zawody te zostaną rozegrane na zbiorniku Dojlidy, który niedawno został oddany do użytku po generalnym remoncie. W tym 300-tysięcznym mieście nad zalewem powstała nowa infrastruktura, zostały wyremontowane pomosty i powiększona plaża, a także część rekreacyjna dla rodzin z dziećmi oraz parking dla kamperów.

bialystok_dojlidy6

17.05.2015 – Elemental Triathlon Series Olsztyn
02.08.2015 – Elemental Triathlon Series Strawczyn
23.08.2015 – Elemental Triathlon Series Białystok

„Wszystkie imprezy wchodzące w skład Elemental Triathlon Series 2015 będą rozgrywane na dystansach olimpijskim bez draftingu (1,5 km pływania, 40km jazdy na rowerze i 10 km biegu) oraz sprinterskim z draftingiem (0,75-20-5), gdzie do wygrania będą główne nagrody. Dodatkowo w Olsztynie w ramach Mistrzostw Olsztyna w Triathlonie zostanie przeprowadzona rywalizacja na supersprincie (0,2-10-2,5)” – powiedział Filip Szołowski z Labosport Polska, dyrektor cyklu Elemental Triathlon Series.

„Rejestracja do całego cyklu Elemental Triathlon Series 2015 rozpocznie się 15 stycznia 2015 roku o godzinie 12:00. Tradycyjnie już na organizowanych przez nas imprezach zapisy zostaną przeprowadzone przez profesjonalny system zapisów Startlist.pl” – dodaje Szołowski.

Oficjalną stroną cyklu będzie www.triathlonseries.pl , na której można znaleźć wszystkie niezbędne szczegóły związane z imprezami.

Olimpijka bez draftingu w Olsztynie! Zapisy od 15 stycznia!

Elemental Triathlon, to impreza, która odbędzie się już po raz trzeci w Olsztynie. W zbliżającym się sezonie, triathloniści wystartują w dniu 17 maja i podobnie jak w roku ubiegłym głównym dystansem będzie popularna „olimpijka” (1,5 km pływania, 40 km jazdy na rowerze i 10 km biegu), lecz tym razem rozegrana zostanie w formule bez draftingu.

ETO2_0966

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triathlon w Olsztynie to impreza dla amatorów i wyczynowców, do której w tym roku zgłosiło się ponad 800 uczestników. W zbliżającym się sezonie w Olsztynie zawodnicy będą mogli ponownie wystartować w nowej lokalizacji! Pływanie odbędzie się na Jeziorze Ukiel, lecz w innym miejscu niż w tym roku. Trasa kolarska i biegowa zostanie wytyczona na ulicach i ścieżkach miasta Olsztyn. Serce zawodów będzie stanowiło nowoczesne Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel, które posiada niesamowitą infrastrukturę do tego typu imprez! Oprócz dystansu olimpijskiego bez draftingu będzie można wystartować na dystansie sprinterskim z draftingiem (0,75-20-5) i supersprinterskim również z drafringiem (0,2-10-2). Podczas imprezy zostanie przeprowadzony start falowy, a organizatorzy mogą przyjąć łącznie nawet 1000 uczestników!

Poza nową lokalizacją, organizatorzy przygotowują niespodziankę dla fanów dystansu olimpijskiego, o której poinformują już wkrótce!

Zapisy do Elemental Triathlon Olsztyn 2015 ruszają 15 stycznia 2015 roku o godzinie 12 na oficjalnej stronie internetowej zawodów www.triathlonolsztyn.pl . Zapraszamy też na www.facebook.com/triathlonolsztyn .