Regulamin | Elemental Triathlon Series

Regulamin Elemental Tri Series Augustów

ELEMENTAL TRI SERIES AUGUSTÓW 2017
DYSTANS OLIMPIJSKI BEZ DRAFTINGU (1,5-40-10)
DYSTANS SPRINTERSKI Z DRAFTINGIEM (0,75-20-5)
DYSTANS SUPERSPRINTERSKI Z DRAFTINGIEM (0,2-10-2,5)
AUGUSTÓW, 11.06.2017

  1. Urząd Miasta Augustów
  2. Centrum Sportu i Rekreacji Augustów
  3. LABOSPORT Polska sp. z o.o.
  1. Upowszechnienie triathlonu, jako wszechstronnej formy ruchu.
  2. Promocja Augustowa w kraju i na świecie.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Augustowa i okolic.
  1. ELEMENTAL Tri Series Augustów odbędzie się w dniu 11.06.2017 r. (niedziela).
  2. Start, meta i strefa zmian znajdować się będą w okolicy Amfiteatru w Augustowie, który mieści się przy ul. Zarzecze.
 • Sobota, 10.06.2017
  15:00 objazd trasy kolarskiej
  16:00 – 20:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów (biuro zawodów) oraz EXPO
  Niedziela, 11.06.2017
  07:30 – 09:30 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów
  07:30 – 16:00 EXPO oraz inne atrakcje
  08:00 – 10:00 wprowadzanie rowerów do strefy zmian
  10:00 start kategorii wiekowej 1-7 lat – bieg na 200 m
  10:10 start kategorii wiekowej 8-11 lat – bieg na 500 m
  10:20 start kategorii wiekowej 12-15 lat – bieg na 1 km
  10:30 oficjalne otwarcie Elemental Tri Series (okolice startu)
  10:35 odprawa techniczna (okolice startu)
  10:40 ceremonia dekoracji dla dzieci i młodzieży
  11:00 start dystans supersprint
  11:55 start dystans sprint
  12:00 start dystans olimpijski (indywidualnie i sztafety)
  14:00 – 14:30 ceremonia wręczania nagród dla dystansu supersprinterskiego i sprinterskiego
  15:00 – 16:30 wydawanie rowerów ze strefy zmian
  16:00 zamknięcie trasy
  16:00 – 16:30 ceremonia wręczania nagród dla dystansu olimpijskiego

  Program może ulec zmianie!

  1. ELEMENTAL Tri Series Augustów rozegrany zostanie na dystansie olimpijskim bez draftingu (1,5-40-10), sprinterskim z draftingiem (0,75-20-5), supersprinterskim z draftingiem (0,2-10-2,5).
  2. Pływanie na dystansie 1,5 km (2 pętla), 0,75 km (1 pętla), 0,2 km (1 pętla). Spodziewana temperatura wody ok. 18-20°C. Głębokość jeziora do 25 m. Start z brzegu. Pomiar trasy GPS. Pianki dozwolone.
  3. Rower na dystansie 40 km bez draftingu (2 pętle), 20 km z draftingiem (1 pętle), 10 km z draftingiem (1 pętla).Trasa plaska. Pomiar trasy GPS. Oznaczenia długości trasy co 1 km. Kask obowiązkowy na całej trasie kolarskiej. Ruch drogowy będzie całkowicie zamknięty. Na dystansie olimpijskim dozwolone są rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe, a na dystansie sprinterskim i supersprinterskim jest to zabronione.
  4. Bieg na dystansie 10 km (4 pętle), 5 km (2 pętle), 2,5 km (1 pętla). Oznaczenia długości trasy co 1 km. Pomiar trasy GPS.
  5. Limit czasu ukończenia zawodów – 4 godziny na dystansie olimpijskim, 2 godziny na dystansie sprinterskim, 1 godzina na dystansie supersprinterskim.
  1. Biuro zawodów będzie mieściło się w okolicy Amfiteatru w Augustowie, który mieści się przy ul. Zarzecze.
  2. Biuro zawodów będzie czynne w sobotę 10.06.2017 r. w godzinach 16:00–20:00 oraz w dniu zawodów 11.06.2017 r. w godzinach 07:30–09:30.
  3. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpisaną kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli. Kartę zawodnika będzie można pobrać tydzień przed zawodami po zalogowaniu się na swoje konto w systemie zapisów na www.startlist.pl w zakładce „MÓJ PROFIL”. Osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów aktualne badania lekarskie oraz podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w ELEMENTAL Tri Series Augustów 2017.
  4. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w biurze zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy. Można upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego, ale zostanie on wydany bez chipa. Po chip zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość nawet bezpośrednio przed startem.
  1. W ramach Elemental Tri Series Augustów będę również rozegrane sztafety triathlonowe na dystansie olimpijskim. W wyścigu sztafetowym mogą wziąć udział 3-osobowe zespoły. W wyścigu sztafet nie ma podziału na płeć i kategorie wiekowe.
  2. Każdy uczestnik sztafety startuje w jednej z konkurencji według następującej kolejności: pływanie (1,5 km), kolarstwo (40 km), bieganie (10 km).
  3. Start kolejnego zawodnika sztafety odbywa się przy swoim stanowisku rowerowym  w strefie zmian z chwilą zakończenia wcześniejszej konkurencji przez poprzedniego uczestnika i przekazania następnemu zawodnikowi sztafety w strefie zmian chipa do pomiaru czasu/numeru startowego (po pływaniu zawodnik przekazuje chip zawodnikowi startującemu w etapie rowerowym/po etapie rowerowym zawodnik przekazuje chip i numer startowy osobie biorącej udział w etapie biegowym).
  4. W sztafecie mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat.
  5. Sztafetę zgłasza kapitan, który reprezentuje drużynę, a przy zgłoszeniu zaznacza opcję „Klasyfikacja sztafet” i wpisuje pozostałych uczestników sztafety.
  6. Jeden uczestnik sztafety może pokonać jeden odcinek (pływanie lub rower lub bieg).
  7. W skład sztafety mogą wejść kobiety i/lub mężczyźni. Dopuszczone będę sztafety mieszane.
  8. Koszt udziału w sztafecie to aktualna cena za udział w zawodach na dystansie olimpijskim + 120 PLN.
  9. Pakiet startowy dla sztafet, to podstawowy pakiet dla zawodników ze startu indywidualnego + 2 koszulki lub 2 gadżety z logotypem imprezy dla członków sztafet oraz 2 dodatkowe medale na mecie.
  1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana.
  1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.
  1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową STS-TIMING.
  1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie olimpijskim (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-24 lat) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
   K 25 (25-29 lat) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
   K 30 (30-34 lat) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
   K 35 (35-39 lat) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
   K 40 (40-44 lat) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
   K 45 (45-49 lat) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
   K 50 (50-54 lat) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
   K 55 (55-59 lat) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
   K 60 (60-64 lat) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
   K 65 (65-69 lat) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
   K 70+ (70 lat i więcej) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
  2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie olimpijskim (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-24 lat) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
   M 25 (25-29 lat) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
   M 30 (30-34 lat) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
   M 35 (35-39 lat) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
   M 40 (40-44 lat) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
   M 45 (45-49 lat) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
   M 50 (50-54 lat) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
   M 55 (55-59 lat) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
   M 60 (60-64 lat) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
   M 65 (65-69 lat) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
   M 70 (70 i więcej) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
  3. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie sprinterskim (decyduje rok urodzenia)
   K (generalna kobiet)  – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
   K 16 (juniorki młodsze 16-17 lat)
   K 18 (juniorki 18-19 lat) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
   K 20 (młodzieżówki 20-23 lat) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski
  4. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie sprinterskim (decyduje rok urodzenia)
   M (generalna mężczyzn)  – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
   M 16 (juniorzy młodsi 16-17 lat)
   M 18 (juniorzy 18-19 lat) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
   M 20 (młodzieżowcy 20-23 lat)  – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
  5. Klasyfikacje i kategorie wiekowe dziewcząt i kobiet na dystansie supersprinterskim (decyduje rok urodzenia)
   K 14 (młodzicy 14-15 lat)
   K 16 (juniorki młodsze 16-17 lat) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
   K 18 (18 lat i więcej)
   KMO Mistrzostwa Augustowa (14 lat i więcej) – tylko mieszkańcy Augustowa, którzy przy zgłoszeniu wpiszą „Augustów” w polu „miasto”
  6. Klasyfikacje i kategorie wiekowe chłopców i mężczyzn na dystansie supersprinterskim (decyduje rok urodzenia)
   M 14 (młodzicy 14-15 lat)
   M 16 (juniorzy młodsi 16-17 lat) – kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski 
   M 18 (18 lat i więcej)
   MMO Mistrzostwa Augustowa (14 lat i więcej) – tylko mieszkańcy Augustowa, którzy przy zgłoszeniu wpiszą „Augustów” w polu „miasto”
  7. Klasyfikacje i kategorie wiekowe sztafet na dystansie olimpijskim
   MSZ (klasyfikacja generalna sztafet)
  1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki.
  2. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
  3. Trzech pierwszych zawodników i trzy pierwsze zawodniczki w klasyfikacji generalnej na dystansie sprinterskim otrzymują nagrody pieniężne.
  4. Od nagród pieniężnych zostanie potrącony obowiązujący podatek.
  5. Każdy zawodnik, który ukończy ELEMENTAL Tri Series Augustów otrzyma okolicznościowy medal.
 • W sezonie 2017 wszystkie imprezy z cyklu Elemental Tri Series wchodzą w skład Pucharu Polski w Triathlonie, który łącznie składa się z sześciu imprez. W związku z tym prowadzona będzie klasyfikacja generalna Pucharu Polski, a nie samego cyklu Elemental Tri Series.

  REGULAMIN PUCHARU POLSKI W TRIATHLONIE ZNAJDZIESZ TUTAJ!

  1. W zawodach ELEMENTAL Tri Series na dystansie olimpijskim mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli, które będzie można pobrać logując się na swoje konto w systemie zapisów na www.startlist.pl. Licencje PZTri nie będą wymagane na dystansie olimpijskim.
  2. W zawodach ELEMENTAL Tri Series na dystansie sprinterskim mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu, mają rocznikowo 16 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli, które będzie można pobrać logując się na swoje konto w systemie zapisów na www.startlist.pl, a także będą posiadały aktualną roczną licencję Polskiego Związku Triathlonu (dotyczy tylko osób, które chcą być sklasyfikowane w Pucharze Polski w Triathlonie). Dodatkowo osoby niepełnoletnie mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów aktualne badania lekarskie oraz podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w ELEMENTAL Tri Series Augustów 2017.
  3. W zawodach ELEMENTAL Tri Series na dystansie supersprinterskim mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu, mają rocznikowo 14 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli, które będzie można pobrać logując się na swoje konto w systemie zapisów na www.startlist.pl, a także będą posiadały aktualną roczną licencję Polskiego Związku Triathlonu (dotyczy tylko kategorii wiekowej juniorek młodszych i juniorów młodszych). Dodatkowo osoby niepełnoletnie mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów aktualne badania lekarskie oraz podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w ELEMENTAL Tri Series Augustów 2017.
  1. Zgłoszenia do ELEMENTAL Tri Series Augustów będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.triathlonseries.pl. Wchodząc na stronę imprezy www.triathlonseries.pl i klikając w menu AUGUSTÓW -> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.startlist.pl.
  2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.startlist.pl.
  3. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
  4. Opłatę startową można również dokonać podczas zapisów na zawody przez system płatności online PayU.
  5. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
  6. W przypadku, gdy na danej imprezie w pakiecie startowym zawodnicy będą otrzymywać koszulki, to podczas rejestracji przez formularz zgłoszeniowy zawodnik ma możliwość zaznaczenia jej rozmiaru. Organizator gwarantuje zadeklarowany rozmiar tylko do 11.05.2017, po tym terminie organizator nie gwarantuje też otrzymania pełnego pakietu startowego.
  7. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
  8. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.
  9. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  10. Obowiązuje limit uczestników 300 osób na dystans olimpijskim, 200 osób na dystans sprinterskim i 100 osób na dystansie supersprinterskim. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitów na poszczególnych dystansach.
  11. W przypadku osiągnięcia limitu 300 uczestników na dystansie olimpijskim, 200 uczestników na dystansie sprinterskim, 100 uczestników na dystansie supersprinterskim każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
  12. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie, gdy zwolni się miejsce na liście startowej. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
  13. Zgłoszenia przez internet przyjmowane będą do dnia 11.06.2017 do godziny 09:30, po tym terminie dopisanie się do listy startowej lub rezerwowej nie będzie możliwe.
  14. Zawodnik ma prawo zmienić dystans w ramach imprezy Elemental Tri Series Augustów 2017 do dnia 11.05.2017, a także ma prawo przenieść opłatę startową z Elemental Tri Series Augustów 2017 na inną imprezę z cyklu Elemental Tri Series 2017 do dnia 11.05.2017. W przypadku zmiany dystansu z olimpijskiego na sprint lub supersprint oraz ze sprintu na supersprint zmiana jest nieodpłatna. Natomiast w przypadku zmiany z supersprintu na sprint oraz ze sprintu i supersprintu na olimpijski należy dopłacić różnicę pomiędzy wniesioną opłatą do aktualnej opłaty za dany dystans. W celu zlecenia zamiany dystansów lub przeniesienia opłaty startowej na inną imprezę z cyklu ELEMENTAL Tri Series 2017 wystarczy wysyłać prośbę przez formularz kontaktowy, który dostępny jest na stronie zawodów. Zamiana jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy lista startowa na dany dystans nie została jeszcze wypełniona.
  15. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy ELEMENTAL Tri Series Augustów 2017.
  1. W zawodach ELEMENTAL Tri Series Augustów na dystansie olimpijskim obowiązują opłaty w wysokości:
   180,00 PLN płatne do 31.03.2017
   210,00 PLN płatne do 30.05.2017
   240,00 PLN płatne do 11.06.2017
  2. W zawodach ELEMENTAL Tri Series Augustów na dystansie sprinterskim obowiązują opłaty w wysokości:
   100,00 PLN płatne do 31.03.2017
   130,00 PLN płatne do 30.05.2017
   160,00 PLN płatne do 11.06.2017
  3. W zawodach ELEMENTAL Tri Series Augustów na dystansie supersprinterskim obowiązują opłaty w wysokości:
   70,00 PLN płatne do 31.03.2017
   80,00 PLN płatne do 30.05.2017
   90,00 PLN płatne do 11.06.2017
  4. W zawodach ELEMENTAL Tri Series Augustów na dystansie olimpijskim w ramach rywalizacji sztafet obowiązują opłaty w wysokości:
   300,00 PLN płatne do 31.03.2017
   330,00 PLN płatne do 30.05.2017
   360,00 PLN płatne do 11.06.2017
  5. Zawodnicy, którzy wystartują w więcej niż jednej imprezie z cyklu ELEMENTAL Tri Series 2017 otrzymają rabat: przy zapisach na 2 imprezy: 5 zł na każde zawody (razem 10 zł taniej), przy zapisach na 3 imprezy: 10 zł na każde zawody (razem 30 zł taniej), przy zapisach na 4 imprezy: 15 zł na każde zawody (razem 60 zł taniej).
  6. Termin wpłaty rozumiany jest, jako data przyjścia przelewu na konto organizatora.
  7. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayU lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:
   LABOSPORT Polska sp. z o.o.
   ul. Browarna 86-87
   82-300 Elbląg
   PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310
   BIC/SWIFT: BPKOPLPW
   W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa ETS Augustów 2017, dystans″.
  8. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w ELEMENTAL Tri Series Augustów to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50% oraz ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że na to miejsce zgłosi się i opłaci aktualną opłatę startową osoba z listy rezerwowej. W przypadku, gdy lista startowa nie jest jeszcze wypełniona i nie ma listy rezerwowej, to organizator może zezwolić na przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów i dokonania opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 PLN oraz dopłaceniu różnicy do obowiązującej opłaty startowej.
  9. W przypadku zgłoszeń po 11 maja 2017 r. organizator nie gwarantuje zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
  10. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
  11. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
  1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.triathlonseries.pl.
  1. Dane osobowe uczestników ELEMENTAL Tri Series Augustów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
  2. Dane osobowe uczestników ELEMENTAL Tri Series Augustów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w ELEMENTAL Tri Series Augustów obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w ELEMENTAL Tri Series Augustów. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
  6. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z ELEMENTAL Tri Series Augustów należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail biuro (małpa) startlist (kropka) pl, z tematem maila „ELEMENTAL Tri Series Augustów – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące ELEMENTAL Tri Series Augustów Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących ELEMENTAL Tri Series Augustów będzie ostateczna.
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 11.06.2017 r. o godz. 09.30.
  2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.
  3. Organizator nie wysyła nieodebranych pakietów startowych.
  4. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: komplet numerów startowych, czepek, okolicznościowy T-shirt lub inny gadżet z logotypem imprezy, bon na posiłek po zawodach, ubezpieczenie NNW.
  5. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  6. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  7. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.
  8. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
  9. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.
  10. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  12. Licencje PZTri obowiązują w kategoriach elita, junior młodszy, junior, młodzieżowiec (zgodnie z uchwałą nr 39 Zarządu Polskiego Zawiązku Triathlonu).
  13. Licencje PZTri nie obowiązują na dystansie olimpijskim zarówno w starcie indywidualnym, jak i w rywalizacji sztafet.
  14. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  15. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
  16. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia startu falowego na dystansie olimpijskim.

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

//
Polityka Prywatności
(c) 2016-2018 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl