Olsztyn

15 maja 2016

Augustów

12 czerwca 2016

Blachownia k. Częstochowy

31 lipca 2016

Białystok

21 sierpnia 2016

Do startu pozostało:

Regulamin

ELEMENTAL TRI SERIES OLSZTYN 2016
DYSTANS OLIMPIJSKI BEZ DRAFTINGU (1,5-40-10)
DYSTANS SPRINTERSKI Z DRAFTINGIEM (0,75-20-5) – Puchar Polski w Triathlonie

DYSTANS SUPERSPRINTERSKI Z DRAFTINGIEM (0,2-10-2,5)
OLSZTYN, 15.05.2016

I. ORGANIZATORZY
1. Urząd Miasta Olsztyn
2. OSiR Olsztyn
3. LABOSPORT Polska s.c.

II. CEL
1. Upowszechnienie triathlonu, jako wszechstronnej formy ruchu.
2. Promocja Olsztyna w kraju i na świecie.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Olsztyna i okolic.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. ELEMENTAL Triathlon Olsztyn odbędzie się w dniu 15.05.2016 r.
2. Start, meta i strefa zmian znajdować się będą przy ul. Jeziornej w okolicy Jeziora Ukiel w Olsztynie.

IV. PROGRAM IMPREZY (program może ulec zmianie)
Sobota, 14.05.2016
15:00 objazd trasy kolarskiej
16:00 – 20:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów (CRS UKIEL ul. Jeziorna)
Niedziela, 15.05.2016
07:00 – 09:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów (CRS UKIEL ul. Jeziorna)
07:00 – 9:30 wprowadzanie rowerów do strefy zmian
9:15 oficjalne otwarcie ELEMENTAL Tri Series (okolice biura zawodów)
9:30 start kategorii wiekowej 1-7 lat – bieg na 200 m
9:40 start kategorii wiekowej 8-11 lat – bieg na 500 m
9:50 start kategorii wiekowej 12-15 lat – bieg na 1 km
9:50 odprawa techniczna dystans supersprint
10:00 start dystans supersprint
10:50 odprawa techniczna dystans sprint (okolice startu)
11:00 start dystans sprint
11:30 odprawa techniczna dystans olimpijski (okolice biura zawodów)
12:00 start dystans olimpijski FALA 1 – mężczyźni kat. M30 (30-34 lat)
12:20 start dystans olimpijski FALA 2 – kobiety wszystkie kategorie wiekowe oraz mężczyźni kat. M18 (18-24 lat), M25 (25-29 lat), M50 (50-54 lat),  M55 (55-59 lat), M60 (60-64 lat), M65 (65-69 lat), M70 (70 lat i starsi), SZT (sztafety)
12:40 start dystans olimpijski FALA 3 – mężczyźni kat. M40 (40-44 lat), M45 (45-49 lat)
13:00 start dystans olimpijski FALA 4 – mężczyźni kat. M35 (35-39 lat)
13:00 ceremonia wręczenia nagród dla dzieci oraz dystansu sprinterskiego i supersprinterskiego
16:30 – 17:30 wydawanie rowerów ze strefy zmian
17:00 zamknięcie trasy
17:00 ceremonia wręczania nagród dla dystansu olimpijskiego

V. DYSTANS I TRASA
1. ELEMENTAL Triathlon Olsztyn rozegrany zostanie na dystansie olimpijskim bez draftingu (1,5-40-10), sprinterskim z draftingiem (0,75-20-5), supersprinterskim z draftingiem (0,2-10-2,5).
2. Pływanie na dystansie 1,5 km (2 pętla), 0,75 km (1 pętla), 0,2 km (1 pętla). Spodziewana temperatura wody ok. 15-18°C. Głębokość jeziora do 6m. Start z brzegu. Pomiar trasy GPS. Pianki dozwolone.
3. Rower na dystansie 40 km bez draftingu (4 pętle), 20 km z draftingiem (2 pętle), 10 km z draftingiem (1 pętla).Trasa lekko pofałdowana. Pomiar trasy GPS. Oznaczenia długości trasy co 1km. Kask obowiązkowy na całej trasie kolarskiej. Ruch drogowy będzie całkowicie zamknięty. Na dystansie olimpijskim dozwolone są rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe, a na dystansie sprinterskim i supersprinterskim jest to zabronione.
4. Bieg na dystansie 10 km (4 pętle), 5 km (2 pętle), 2,5 km (1 pętla). Oznaczenia długości trasy co 1km. Pomiar trasy GPS.
5. Limit czasu ukończenia zawodów – 4 godziny na dystansie olimpijskim, 2 godziny na dystansie sprinterskim, 1 godzina na dystansie supersprinterskim.

VI. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów będzie mieściło się w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel w Olsztynie przy ul. Jeziornej.
2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu 14.05.2016 r. w godzinach 16:00–20:00 oraz w dniu zawodów 15.05.2016 r. w godzinach 7:00–9:00.
3. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpisaną kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli, które będzie można pobrać logując się na swoje konto w systemie zapisów na www.startlist.pl w zakładce „MÓJ PROFIL”. Osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów aktualne badania lekarskie oraz podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w ELEMENTAL Triathlon Olsztyn 2016.
4. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w biurze zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy. Można upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego, ale zostanie on wydany bez chipa. Po chip zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość nawet bezpośrednio przed startem.

VII. SZTAFETY
1. W ramach Elemental Triathlon Olsztyn będę również rozegrane sztafety triathlonowe na dystansie olimpijskim. W wyścigu sztafetowym mogą brać udział 3-osobowe zespoły. W wyścigu sztafet nie ma podziału na płeć i kategorie wiekowe.
2. Każdy członek sztafety startuje w jednej z konkurencji według następującej kolejności: pływanie (1,5 km), kolarstwo (40 km), bieganie (10 km).
3. Start kolejnego uczestnika sztafety odbywa się przy swoim stanowisku w strefie zmian z chwilą zakończenia wcześniejszej konkurencji i przekazania następnemu uczestnikowi sztafety w strefie zmian chipa do pomiaru czasu.
4. W sztafecie mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat.
5. Sztafetę zgłasza kapitan, który reprezentuje drużynę, a przy zgłoszeniu zaznacza opcję „Klasyfikacja sztafet” i wpisuje pozostałych członków sztafety.
6. Jeden uczestnik sztafety może pokonać jeden odcinek (pływanie lub rower lub bieg)
7. W skład sztafety mogą wejść kobiety i/lub mężczyźni. Dopuszczone będę sztafety mieszane.
8. Koszt udziału w sztafecie to aktualna cena za udział w zawodach na dystansie olimpijskim + 120 PLN.
9. Pakiet startowy dla sztafet, to podstawowy pakiet dla zawodników ze startu indywidualnego + 2 koszulki lub 2 gadżety z logotypem imprezy dla członków sztafet oraz 2 dodatkowe medale na mecie.

VIII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA
1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana.

IX. TOALETY PRZENOŚNE
1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.

X. POMIAR CZASU
1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową STS-TIMING.

XI. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie olimpijskim (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
K (generalna kobiet)
K 18 (18-24 lat)
K 25 (25-29 lat)
K 30 (30-34 lat)
K 35 (35-39 lat)
K 40 (40-44 lat)
K 45 (45-49 lat)
K 50 (50-54 lat)
K 55 (55-59 lat)
K 60 (60-64 lat)
K 65 (65-69 lat)
K 70+ (70 lat i więcej)
2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie olimpijskim (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
M (generalna mężczyzn)
M 18 (18-24 lat)
M 25 (25-29 lat)
M 30 (30-34 lat)
M 35 (35-39 lat)
M 40 (40-44 lat)
M 45 (45-49 lat)
M 50 (50-54 lat)
M 55 (55-59 lat)
M 60 (60-64 lat)
M 65 (65-69 lat)
M 70 (70 i więcej)
3. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie sprinterskim (decyduje rok urodzenia)
K (generalna kobiet)
K 16 (juniorki 16-19 lat)
K 20 (młodzieżówki 20-23 lat)
4. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie sprinterskim (decyduje rok urodzenia)
M (generalna mężczyzn)
M 16 (juniorzy 16-19 lat)
M 20 (młodzieżowcy 20-23 lat)
5. Klasyfikacje i kategorie wiekowe dziewcząt i kobiet na dystansie supersprinterskim (decyduje rok urodzenia)
K 14 (młodzicy 14-15 lat)
K 16 (16 lat i więcej)
KMO Mistrzostwa Olsztyna (14 lat i więcej) – tylko mieszkańcy Olsztyna, którzy przy zgłoszeniu wpiszą „Olsztyn” w polu „miasto”
6. Klasyfikacje i kategorie wiekowe chłopców i mężczyzn na dystansie supersprinterskim (decyduje rok urodzenia)
M 14 (młodzicy 14-15 lat)
M 16 (16 lat i więcej)
MMO Mistrzostwa Olsztyna (14 lat i więcej) – tylko mieszkańcy Olsztyna, którzy przy zgłoszeniu wpiszą „Olsztyn” w polu „miasto”
7. Klasyfikacje i kategorie wiekowe sztafet na dystansie olimpijskim
MSZ (klasyfikacja generalna sztafet)

XII. NAGRODY
1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki.
2. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
3. Trzech pierwszych zawodników i trzy pierwsze zawodniczki w klasyfikacji generalnej na dystansie sprinterskim otrzymują nagrody pieniężne.
4. Od nagród pieniężnych zostanie potrącony obowiązujący podatek.
5. Każdy zawodnik, który ukończy ELEMENTAL Triathlon Olsztyn otrzyma okolicznościowy medal.

XIII. KLASYFIKACJA KOŃCOWA CYKLU
1. Do klasyfikacji końcowej cyklu ELEMENTAL Tri Series 2016 na dystansie olimpijskim będą liczyły się 4 najlepsze imprezy spośród zawodów wchodzących w skład cyklu ELEMENTAL Tri Series 2016 na dystansie olimpijskim, w której zostaną zliczone 4 najlepsze czasy z imprez w Olsztynie, Augustowie, Blachowni i Białymstoku. Takie same zasady obowiązują w przypadku klasyfikacji sztafet na dystansie olimpijskim.
2. Do klasyfikacji końcowej Pucharu Polski w Triathlonie w cyklu ELEMENTAL Tri Series 2016 na dystansie sprinterskim będą liczyły się 4 najlepsze imprezy spośród zawodów wchodzących w skład cyklu ELEMENTAL Tri Series 2016 na dystansie sprinterskim, w której zostaną zliczone 4 najlepsze czasy z imprez w Olsztynie, Augustowie, Blachowni i Białymstoku.
3. Do klasyfikacji końcowej cyklu ELEMENTAL Tri Series 2016 na dystansie supersprinterskim będą liczyły się 4 najlepsze imprezy spośród zawodów wchodzących w skład cyklu ELEMENTAL Tri Series 2016 na dystansie supersprinterskim, w której zostaną zliczone 4 najlepsze czasy z imprez w Olsztynie, Augustowie, Blachowni i Białymstoku.
4. Kategorie wiekowe i klasyfikacje końcowe kobiet na dystansie olimpijskim (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
K (generalna kobiet)
K 18 (18-24 lat)
K 25 (25-29 lat)
K 30 (30-34 lat)
K 35 (35-39 lat)
K 40 (40-44 lat)
K 45 (45-49 lat)
K 50 (50-54 lat)
K 55 (55-59 lat)
K 60 (60-64 lat)
K 65 (65-69 lat)
K 70 (70 lat i więcej)
5. Kategorie wiekowe i klasyfikacje końcowe mężczyzn na dystansie olimpijskim (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
M (generalna mężczyzn)
M 18 (18-24 lat)
M 25 (25-29 lat)
M 30 (30-34 lat)
M 35 (35-39 lat)
M 40 (40-44 lat)
M 45 (45-49 lat)
M 50 (50-54 lat)
M 55 (55-59 lat)
M 60 (60-64 lat)
M 65 (65-69 lat)
M 70 (70 i więcej)
6. Kategorie wiekowe i klasyfikacje końcowe kobiet na dystansie sprinterskim (decyduje rok urodzenia)
K (generalna kobiet)
K 16 (juniorki 16-19 lat)
K 20 (młodzieżówki 20-23 lat)
7. Kategorie wiekowe i klasyfikacje końcowe mężczyzn na dystansie sprinterskim (decyduje rok urodzenia)
M (generalna mężczyzn)
M 16 (juniorzy 16-19 lat)
M 20 (młodzieżowcy 20-23 lat)
8. Klasyfikacje i kategorie wiekowe dziewcząt i kobiet na dystansie supersprinterskim (decyduje rok urodzenia)
K 14 (młodziczki 14-15 lat)
K 16 (16 lat i więcej)
9. Klasyfikacje i kategorie wiekowe chłopców i mężczyzn na dystansie supersprinterskim (decyduje rok urodzenia)
M 14 (młodzicy 14-15 lat)
M 16 (16 lat i więcej)
10. Klasyfikacje i kategorie wiekowe sztafet na dystansie olimpijskim
MSZ (klasyfikacja generalna sztafet)

XIV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach ELEMENTAL Tri Series na dystansie olimpijskim mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli, które będzie można pobrać logując się na swoje konto w systemie zapisów na www.startlist.pl .
2. W zawodach ELEMENTAL Tri Series na dystansie sprinterskim mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu, mają rocznikowo 16 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli, które będzie można pobrać logując się na swoje konto w systemie zapisów na www.startlist.pl.
3. W zawodach ELEMENTAL Tri Series na dystansie supersprinterskim mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu, mają rocznikowo 14 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli, które będzie można pobrać logując się na swoje konto w systemie zapisów na www.startlist.pl .
4. Osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów aktualne badania lekarskie oraz podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w ELEMENTAL Triathlon Olsztyn 2016.

XV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do ELEMENTAL Triathlon Olsztyn będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.triathlonseries.pl . Wchodząc na stronę imprezy www.triathlonseries.pl i klikając w menu „OLSZTYN” -> „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY”, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.startlist.pl .
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.startlist.pl .
3. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
4. Opłatę startową można również dokonać podczas zapisów na zawody przez system płatności online PayU.
5. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
6. W przypadku, gdy na danej imprezie w pakiecie startowym zawodnicy będą otrzymywać koszulki, to podczas rejestracji przez formularz zgłoszeniowy zawodnik ma możliwość zaznaczenia jej rozmiaru. Organizator gwarantuje zadeklarowany rozmiar tylko do 15.04.2016, po tym terminie organizator nie gwarantuje też otrzymania pełnego pakietu startowego.
7. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
8. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.
9. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
10. Obowiązuje limit uczestników 400 osób na dystans olimpijskim, 200 osób na dystans sprinterskim i 100 osób na dystansie supersprinterskim. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitów na poszczególnych dystansach.
11. W przypadku osiągnięcia limitu 400 uczestników na dystansie olimpijskim, 200 uczestników na dystansie sprinterskim, 100 uczestników na dystansie supersprinterskim każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
12. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie, gdy zwolni się miejsce na liście startowej. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
13. Zgłoszenia przez internet przyjmowane będą do dnia 15.05.2016, po tym terminie dopisanie się do listy startowej lub rezerwowej nie będzie możliwe.
14. Zawodnik ma prawo zmienić dystans w ramach imprezy Elemental Triathlon Olsztyn 2016 do dnia 15.04.2016, a także ma prawo przenieść opłatę startową z Elemental Triathlon Olsztyn 2016 na inną imprezę z cyklu Elemental Tri Series 2016 do dnia 15.04.2016. W przypadku zmiany dystansu z olimpijskiego na sprint lub supersprint oraz ze sprintu na supersprint  zmiana jest nieodpłatna. Natomiast w przypadku zmiany z supersprintu na sprint oraz ze sprintu i supersprintu na olimpijski należy dopłacić różnicę pomiędzy wniesioną opłatą do aktualnej opłaty za dany dystans. W celu zlecenia zamiany dystansów lub przeniesienia opłaty startowej na inną imprezę z cyklu ELEMENTAL Tri Series 2016 wystarczy wysyłać prośbę przez formularz kontaktowy, który dostępny jest na stronie zawodów. Zamiana jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy lista startowa na dany dystans nie została jeszcze wypełniona.
15. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy ELEMENTAL Triathlon Olsztyn 2016.

XVI. WPISOWE
1. W zawodach ELEMENTAL Triathlon Olsztyn na dystansie olimpijskim obowiązują opłaty w wysokości:
180,00 PLN płatne do 31.03.2016
210,00 PLN płatne do 03.05.2016
240,00 PLN płatne do 15.05.2016
2. W zawodach ELEMENTAL Triathlon Olsztyn na dystansie sprinterskim obowiązują opłaty w wysokości:
100,00 PLN płatne do 31.03.2016
130,00 PLN płatne do 03.05.2016
160,00 PLN płatne do 15.05.2016
3.W zawodach ELEMENTAL Triathlon Olsztyn na dystansie supersprinterskim obowiązują opłaty w wysokości:
70,00 PLN płatne do 03.05.2016
80,00 PLN płatne do 15.05.2016
4. W zawodach ELEMENTAL Triathlon Olsztyn na dystansie olimpijskim w ramach rywalizacji sztafet obowiązują opłaty w wysokości:
300,00 PLN płatne do 31.03.2016
330,00 PLN płatne do 03.05.2016
360,00 PLN płatne do 15.05.2016
5. Zawodnicy, którzy wystartują w więcej niż jednej imprezie z cyklu ELEMENTAL Tri Series 2016 otrzymają rabat: przy zapisach na 2 imprezy: 5 zł na każde zawody (razem 10 zł taniej), przy zapisach na 3 imprezy: 10 zł na każde zawody (razem 30 zł taniej), przy zapisach na 4 imprezy: 15 zł na każde zawody (razem 60 zł taniej).
6. Termin wpłaty rozumiany jest, jako data przyjścia przelewu na konto organizatora.
7. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayU lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:
LABOSPORT Polska s.c.
ul. Szmaragdowa 12
82-300 Elbląg – Gronowo Górne
PKO BP 34 1020 1752 0000 0802 0160 6151
BIC/SWIFT: BPKOPLPW
W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa ETS Olsztyn 2016, dystans″.
7. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w ELEMENTAL Triathlon Olsztyn to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50% oraz ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że na to miejsce zgłosi się i opłaci aktualną opłatę startową osoba z listy rezerwowej. W przypadku, gdy lista startowa nie jest jeszcze wypełniona i nie ma listy rezerwowej, to organizator może zezwolić na przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów i dokonania opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 PLN oraz dopłaceniu różnicy do obowiązującej opłaty startowej.
8. W przypadku zgłoszeń po 15 kwietnia 2016 r. organizator nie gwarantuje zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
9. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
10. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska s.c., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).

XVII. WYNIKI
1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.triathlonseries.pl

XVIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników ELEMENTAL Triathlon Olsztyn będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników ELEMENTAL Triathlon Olsztyn będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w ELEMENTAL Triathlon Olsztyn obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w ELEMENTAL Triathlon Olsztyn. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XIX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z ELEMENTAL Triathlon Olsztyn należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail biuro (małpa) startlist (kropka) pl, z tematem maila „ELEMENTAL Triathlon Olsztyn – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące ELEMENTAL Triathlon Olsztyn Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących ELEMENTAL Triathlon Olsztyn będzie ostateczna.

XX. UWAGI KOŃCOWE
1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 15.05.2016 r. o godz. 9.00.
2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.
3. Organizator nie wysyła nieodebranych pakietów startowych.
4. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: komplet numerów startowych, czepek, okolicznościowy T-shirt lub inny gadżet z logotypem imprezy oraz bon na posiłek po zawodach.
5. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
6. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
7. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.
8. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
9. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.
10. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
12. W ELEMENTAL Tri Series nie będą wymagane licencje PZTri na dystansie olimpijskim i supersprinterskim, natomiast na dystansie sprinterskim będą obowiązywały wyłącznie zawodników, którzy będą chcieli zostać sklasyfikowani w ramach Pucharu Polski w Triathlonie.
13. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
14. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
15. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia startu falowego na dystansie olimpijskim.