Olsztyn

17 maja 2015

Strawczyn

2 sierpnia 2015

Białystok

23 sierpnia 2015

Do startu pozostało:

Regulamin

ELEMENTAL TRI SERIES OLSZTYN 2015
DYSTANS OLIMPIJSKI BEZ DRAFTINGU (1,5-40-10)
DYSTANS SPRINTERSKI Z DRAFTINGIEM (0,75-20-5)
DYSTANS SUPERSPRINTERSKI Z DRAFTINGIEM (0,2-10-2,5)

OLSZTYN, 17.05.2015

I. ORGANIZATORZY
1. Urząd Miasta Olsztyn
2. OSiR Olsztyn
3. LABOSPORT Polska s.c.
4. Event Expert sp. z o.o.

II. CEL
1. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
2. Promocja Olsztyna w kraju i na świecie.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Olsztyna i okolic.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. ELEMENTAL Triathlon Olsztyn odbędzie się w dniu 17.05.2015r.
2. Start, meta i strefa zmian znajdować się będą przy ul. Jeziornej w okolicy Jeziora Ukiel w Olsztynie.

IV. PROGRAM IMPREZY (program może ulec zmianie)
Sobota, 16.05.2015

09:00 – 09:30 konferencja prasowa (CRS UKIEL ul. Jeziorna)
16:00 – 20:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów (CRS UKIEL ul. Jeziorna)
16:00 – 20:00 wprowadzanie rowerów do strefy zmian
Niedziela, 17.05.2015
07:00 – 08:30 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów (CRS UKIEL ul. Jeziorna)
07:00 – 09:00 wprowadzanie rowerów do strefy zmian
09:25 oficjalne otwarcie ELEMENTAL Tri Series (okolice biura zawodów)
09:30 odprawa techniczna dystans supersprint (okolice biura zawodów)
10:00 start dystans supersprint
10:50 odprawa techniczna dystans sprint (okolice startu)
11:00 start dystans sprint
11:30 odprawa techniczna dystans olimpijski (okolice biura zawodów)
12:00 start dystans olimpijski FALA 1
12:20 start dystans olimpijski FALA 2
12:40 start dystans olimpijski FALA 3
13:00 start dystans olimpijski FALA 4
13:00 ceremonia wręczenia nagród dla dystansu sprinterskiego i supersprinterskiego
13:20 start dystans olimpijski FALA 5
13:40 start dystans olimpijski FALA 6
17:10 – 17:40 wydawanie rowerów ze strefy zmian
17:40 zamknięcie trasy
17:40 ceremonia wręczania nagród dla dystansu olimpijskiego

V. DYSTANS I TRASA
1. ELEMENTAL Triathlon Olsztyn rozegrany zostanie na dystansie olimpijskim bez draftingu (1,5-40-10), sprinterski z draftingiem (0,75-20-5) i supersprinterski z draftingiem (0,2-10-2,5).
2. Pływanie na dystansie 1,5 km (2 pętla), 0,75 km (1 pętla), 0,2 km (1 pętla). Spodziewana  temperatura wody ok. 16-18°C. Głębokość jeziora do 6m. Start z brzegu. Pomiar trasy GPS. Pianki dozwolone.
3. Rower na dystansie 40 km bez draftingu (4 pętle), 20 km z draftingiem (2 pętle), 10 km z draftingiem (1 pętla). Trasa lekko pofałdowana. Pomiar trasy GPS. Oznaczenia długości trasy co 1km. Kask obowiązkowy na całej trasie kolarskiej. Ruch drogowy będzie całkowicie zamknięty. Na dystansie olimpijskim dozwolone są rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe, a na dystansie sprinterskim i superprinterskim jest to zabronione.
4. Bieg na dystansie 10 km (4 pętle), 5 km (2 pętle), 2,5 km (1 pętla). Oznaczenia długości trasy co 1km. Pomiar trasy GPS.
5. Limit czasu ukończenia zawodów – 4 godziny na dystansie olimpijskim, 2 godziny na dystansie sprinterskim i 1 godzina na dystansie supersprinterskim.

VI.BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów będzie mieściło się w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel w Olsztynie przy ul. Jeziornej.
2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu 16.05.2015 w godzinach 16:00-20:00 oraz w dniu zawodów t.j. 17.05.2015r. w godzinach 8:00-10:00.
3. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpisaną kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli, które będzie można pobrać logując się na swoje konto w systemie zapisów na www.startlist.pl w zakładce „MÓJ PROFIL”. Osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów aktualne badania lekarskie oraz podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w ELEMENTAL Triathlon Olsztyn 2015.

VII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA
1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana.

VIII. TOALETY PRZENOŚNE
1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.

IX. POMIAR CZASU
1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową STS-TIMING.

X. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie olimpijskim (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
K (generalna kobiet)
K 18 (18-24 lat)
K 25 (25-29 lat)
K 30 (30-34 lat)
K 35 (35-39 lat)
K 40 (40-44 lat)
K 45 (45-49 lat)
K 50 (50-54 lat)
K 55 (55-59 lat)
K 60 (60-64 lat)
K 65 (65-69 lat)
K 70+ (70 lat i więcej)
2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie olimpijskim (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
M (generalna mężczyzn)
M 18 (18-24 lat)
M 25 (25-29 lat)
M 30 (30-34 lat)
M 35 (35-39 lat)
M 40 (40-44 lat)
M 45 (45-49 lat)
M 50 (50-54 lat)
M 55 (55-59 lat)
M 60 (60-64 lat)
M 65 (65-69 lat)
M 70 (70 i więcej)
3. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie sprinterskim (decyduje rok urodzenia)
K (generalna kobiet)
K 16 (juniorki 16-17 lat)
K 18 (juniorki starsze 18-19 lat)
K 20 (młodzieżówki 20-23 lat)
4. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie sprinterskim (decyduje rok urodzenia)
M (generalna mężczyzn)
M 16 (juniorzy 16-17 lat)
M 18 (juniorzy starsi 18-19 lat)
M 20 (młodzieżowcy 20-23 lat)
5. Klasyfikacje i kategorie wiekowe dziewcząt i kobiet na dystansie supersprinterskim (decyduje rok urodzenia)
K 14 (młodziczki 14-15 lat)
K 16 (16 lat i więcej)
K MO (16 lat i więcej) Mistrzostwa Olsztyna Kobiet (tylko osoby zameldowane w Olsztynie)
6. Klasyfikacje i kategorie wiekowe chłopców i mężczyzn na dystansie supersprinterskim (decyduje rok urodzenia)
M 14 (młodzicy 14-15 lat) młodzicy
M 16 (16 lat i więcej)
M MO (16 lat i więcej) Mistrzostwa Olsztyna Mężczyzn (tylko osoby zameldowane w Olsztynie)

XI. NAGRODY
1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki.
2. Trzech pierwszych zawodników i trzy pierwsze zawodniczki w klasyfikacji generalnej na dystansie sprinterskim otrzymują nagrody pieniężne.
3. Od nagród pieniężnych zostanie potrącony obowiązujący podatek.
4. Każdy zawodnik, który ukończy ELEMENTAL Triathlon Olsztyn otrzyma okolicznościowy medal.

XII. KLASYFIKACJA KOŃCOWA CYKLU
1. Do klasyfikacji końcowej cyklu ELEMENTAL Tri Series 2015 na dystansie olimpijskim będą liczyły się 3 najlepsze imprezy z pośród zawodów wchodzących w skład cyklu ELEMENTAL Tri Series 2015 na dystansie olimpijskim, w której zostaną zliczone 3 najlepsze czasy w imprezach w Olsztynie, Strawczynie i Białymstoku.
2. Do klasyfikacji końcowej cyklu ELEMENTAL Tri Series 2015 na dystansie sprinterskim będą liczyły się 3 najlepsze imprezy z pośród zawodów wchodzących w skład cyklu ELEMENTAL Tri Series 2015 na dystansie sprinterskim, w której zostaną zliczone 3 najlepsze czasy w imprezach w Olsztynie, Strawczynie i Białymstoku.
3. Kategorie wiekowe i klasyfikacje końcowe kobiet na dystansie olimpijskim (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
K (generalna kobiet)
K 18 (18-24 lat)
K 25 (25-29 lat)
K 30 (30-34 lat)
K 35 (35-39 lat)
K 40 (40-44 lat)
K 45 (45-49 lat)
K 50 (50-54 lat)
K 55 (55-59 lat)
K 60 (60-64 lat)
K 65 (65-69 lat)
K 70+ (70 lat i więcej)
4. Kategorie wiekowe i klasyfikacje końcowe mężczyzn na dystansie olimpijskim (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
M (generalna mężczyzn)
M 18 (18-24 lat)
M 25 (25-29 lat)
M 30 (30-34 lat)
M 35 (35-39 lat)
M 40 (40-44 lat)
M 45 (45-49 lat)
M 50 (50-54 lat)
M 55 (55-59 lat)
M 60 (60-64 lat)
M 65 (65-69 lat)
M 70 (70 i więcej)
5. Kategorie wiekowe i klasyfikacje końcowe kobiet na dystansie sprinterskim (decyduje rok urodzenia)
K (generalna kobiet)
K 16 (juniorki 16-17 lat)
K 18 (juniorki starsze 18-19 lat)
K 20 (młodzieżówki 20-23 lat)
6. Kategorie wiekowe i klasyfikacje końcowe mężczyzn na dystansie sprinterskim (decyduje rok urodzenia)
M (generalna mężczyzn)
M 16 (juniorzy 16-17 lat)
M 18 (juniorzy starsi 18-19 lat)
M 20 (młodzieżowcy 20-23 lat)

XIII. WARUNKI  UCZESTNICTWA
1. W zawodach ELEMENTAL Tri Series na dystansie olimpijskim mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli, które będzie można pobrać logując się na swoje konto w systemie zapisów na www.startlist.pl .
2. W zawodach ELEMENTAL Tri Series na dystansie sprinterskim mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu, mają rocznikowo 16 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli, które będzie można pobrać logując się na swoje konto w systemie zapisów na www.startlist.pl .
3. W zawodach ELEMENTAL Tri Series na dystansie supersprinterskim mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu, mają rocznikowo 14 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli, które będzie można pobrać logując się na swoje konto w systemie zapisów na www.startlist.pl .
4. Osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów aktualne badania lekarskie oraz podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w ELEMENTAL Triathlon Olsztyn 2015.

XIV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do ELEMENTAL Triathlon Olsztyn będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.triathlonseries.pl . Wchodząc na stronę imprezy www.triathlonseries.pl i klikając w menu „TRI OLSZTYN” -> „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY”, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.startlist.pl .
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.startlist.pl .
3. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
4. Opłatę startową można również dokonać podczas zapisów na zawody przez system płatności online PayU.
5. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
6. Podczas rejestracji przez formularz zgłoszeniowy zawodnik ma możliwość zaznaczenia rozmiaru koszulki. Organizator gwarantuje zadeklarowany rozmiar tylko do 17.04.2015, a po tym terminie organizator nie gwarantuje też otrzymania pełnego pakietu startowego.
7. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
8. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.
9. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
10. Obowiązuje limit uczestników 600 osób na dystans olimpijskim, 200 osób na dystans sprinterskim i 200 osób na dystansie supersprinterskim. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitów na poszczególnych dystansach.
11. W przypadku osiągnięcia limitu 600 uczestników na dystansie olimpijskim, 200 uczestników na dystansie sprinterskim i 200 uczestników na dystansie supersprinterskim, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
12. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie gdy zwolni się miejsce na liście startowej. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
13. Zgłoszenia przez internet przyjmowane będą do dnia 08.05.2015, po tym terminie dopisanie się do listy startowej lub rezerwowej nie będzie możliwe.
14. Zawodnik ma prawo zmienić dystans w ramach imprezy Elemental Triathlon Olsztyn 2015 do dnia 17.04.2015, a także ma prawo przenieść opłatę startową z Elemental Triathlon Olsztyn 2015 na inną imprezę z cyklu Elemental Tri Series 2015 do dnia 17.04.2015. W przypadku zmiany przez zawodnika dystansu z olimpijskiego na sprint lub supersprint zawodnik może wykonać taką zmianę nieodpłatnie, a w przypadku zmiany dystansu ze sprintu lub supersprintu na olimpijski zawodnik winien dopłacić różnicę wynikającą z wniesionej opłaty za dystans sprinterski lub supersprinterski, a aktualnej opłaty startowej za dystans olimpijski. W celu zlecenia zamiany dystansów lub przeniesienia opłaty startowej na inną imprezę z cyklu ELEMENTAL Tri Series 2015 wystarczy wysyłać prośbę przez formularz kontaktowy, który dostępny jest na stronie zawodów. Zamiana jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy lista startowa na dany dystans nie została jeszcze wypełniona.
16. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy ELEMENTAL Triathlon Olsztyn 2015.

XV. WPISOWE
1. W zawodach ELEMENTAL Triathlon Olsztyn na dystansie olimpijskim obowiązują opłaty w wysokości:
160,00 PLN płatne do 31.03.2015
190,00 PLN płatne do 30.04.2015
220,00 PLN płatne do 08.05.2015
2. W zawodach ELEMENTAL Triathlon Olsztyn na dystansie sprinterskim obowiązują opłaty w wysokości:
100,00 PLN płatne do 31.03.2015
130,00 PLN płatne do 30.04.2015
160,00 PLN płatne do 08.05.2015
3. W zawodach ELEMENTAL Triathlon Olsztyn na dystansie supersprinterskim obowiązują opłaty w wysokości:
70,00 PLN płatne do 31.03.2015
100,00 PLN płatne do 30.04.2015
130,00 PLN płatne do 08.05.2015
4. Zawodnicy, którzy wystartują w więcej niż jednej imprezie z cyklu ELEMENTAL Tri Series 2015 otrzymają rabat: przy zapisach na 2 imprezy: 5 zł na każde zawody (razem 10 zł taniej), przy zapisach na 3 imprezy: 10 zł na każde zawody (razem 30 zł taniej).
5. Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto organizatora.
6. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayU lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:
LABOSPORT Polska s.c.
ul. Szmaragdowa 12
82-300 Elbląg – Gronowo Górne
PKO BP 34 1020 1752 0000 0802 0160 6151
BIC/SWIFT: BPKOPLPW
W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa ETS Olsztyn 2015″.
7. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w ELEMENTAL Triathlon Olsztyn to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50% oraz ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że na to miejsce zgłosi się i opłaci aktualną opłatę startową osoba z listy rezerwowej.
8. W przypadku zgłoszeń po 17 kwietnia 2015 r. organizator nie gwarantuje zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
9. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
10. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska s.c., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).

XVI. WYNIKI
1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.triathlonseries.pl

XVII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników ELEMENTAL Triathlon Olsztyn będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników ELEMENTAL Triathlon Olsztyn będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w ELEMENTAL Triathlon Olsztyn obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w ELEMENTAL Triathlon Olsztyn. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XVIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z ELEMENTAL Triathlon Olsztyn należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail biuro (małpa) startlist (kropka) pl, z tematem maila „ELEMENTAL Triathlon Olsztyn – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące ELEMENTAL Triathlon Olsztyn Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących ELEMENTAL Tri Series Olsztyn będzie ostateczna.

XIX. UWAGI KOŃCOWE
1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 08.05.2015r. o godz. 23:59.
2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.
3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: komplet numerów startowych, czepek, okolicznościowy T-shirt oraz bon na posiłek po zawodach.
4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
5. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
6. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.
7. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
8. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
10. W ELEMENTAL Tri Series nie będą wymagane licencje PZTri.
11. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
12. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
13. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia startu falowego na dystansie olimpijskim.